Samhälle

Vem ska betala efter PFAS-skandalerna? Nu ska domstolarna avgöra

Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT

Vem ska betala för det PFAS-förorenade grundvattnet? Det är frågan i två kommande domstolsprocesser. För föroreningar i Uppsala krävs Försvarsmakten på 252 miljoner kronor.

Publicerad

Tisdagen den 24 augusti inleds domstolsförhandlingar om det PFAS-förorenade vattnet i Uppsala i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Senare väntas rond två i domstolsprocessen om föroreningarna i Kallinge.

Poly- och perfluorerade alkylsubstanser, PFAS, är långlivade och vattenlösliga syntetiska kemikalier som misstänks vara skadliga för människor om de intas under lång tid i höga halter. Men kemikalierna är också populära för sina vatten- och smutsavvisande egenskaper och har bland annat använts i brandsläckningsskum.

Övningar med sådana skum har lett till att kemikalierna har spridits i marken och förorenat grundvattnet. Det har skett på flera håll i landet.

I Uppsala har det kommunala vattenbolaget stämt Försvarsmakten och kräver 252 miljoner kronor för de PFAS-föroreningar som upptäcktes i Uppsalas dricksvatten 2012.

”Problematiken kommer att kvarstå under överskådlig framtid”

Vattenbolaget pekar på att föroreningen redan har lett till stora kostnader, bland annat genom att ett kompletterande reningssteg har byggts in vid Bäcklösa vattenverk för att kunna rena vattnet med aktivt kol.

Rening med aktivt kol är effektivt om det går att samla upp det förorenade vattnet och leda det genom filtret. Men kolet behöver bytas med jämna mellanrum, vilket gör det till en dyr metod.

Uppsala Vatten har redan haft kostnader om drygt sju miljoner kronor bara för aktivt kol under tre års rening i Bäcklösa.

”Eftersom PFAS inte bryts ner i miljön kommer föroreningarna inte att försvinna. Problematiken och kostnaderna på grund av föroreningssituationen kommer därför att kvarstå under överskådlig framtid”, skriver Uppsala Vatten i sin stämningsansökan.

Enligt Uppsala Vatten är det Försvarsmaktens verksamhet på Ärna flygfält som är källan till PFAS-föroreningen. Men Försvarsmakten menar att det finns andra möjliga källor till föroreningarna, rapporterar Sveriges Radio.

Hovrätten prövar Kallinge-domen

En annan tvist om PFAS-vatten kommer snart att rulla vidare i Malmö. Hovrätten över Skåne och Blekinge har beviljat prövningstillstånd för målet om det förorenade vattnet i byn Kallinge.

Där stämde en grupp invånare det lokala vattenbolaget, Ronneby Miljö och Teknik, för att de under flera år hade fått förorenat vatten i sina dricksvattenkranar. I våras kom Blekinge tingsrätt fram till att det kommunala vattenbolaget var skyldigt att betala skadestånd till Kallingeborna.

Men Ronneby Miljö och Teknik överklagade domen till hovrätten, som i somras meddelade prövningstillstånd. Det är dock oklart när målet kommer att avgöras där.

Forskare lyfter fram systemfel

Vid sidan av de juridiska processerna har en grupp jurister och miljöforskare från fyra svenska universitet pekat på systemfel i dagens kemikalieregler. De efterlyser skärpt lagstiftning och att kemiindustrin tar ett större ansvar.

De framhåller bland annat att det finns en inbyggda intressekonflikt i regelverket eftersom det är samma aktörer som säljer kemikalierna som också ska bedöma deras miljö- och hälsorisker.

”Viktiga grundprinciper för farliga utsläpp är att de ska hindras vid källan och att utsläpparen ska betala för miljöpåverkan. Dessa principer har stöd både i svensk rätt och i EU-rätt, och om de tillämpats effektivt så skulle PFAS-skandalen inte kunnat uppstå”, skriver de i Altinget.

Fakta: PFAS-fallet i Uppsala

Det kommunala vattenbolaget i Uppsala anser att Försvarsmakten har förorenat dricksvattnet med PFAS-kemikalier och har stämt försvaret på 252 miljoner kronor.

Enligt vattenbolaget är utsläppskällan försvarets tidigare verksamhet vid Uppsala garnison på Ärna flygplats, som ligger norr om Uppsala. Där ska försvaret ha använt brandsläckningsskum som innehåller PFAS-ämnen.

Det var hösten 2012 som det upptäcktes att vattentäkten i Stadsträdgården i Uppsala hade förorenats med PFAS-ämnen. Senare gjorda provtagningar visade på föroreningar även i grundvattnet i Uppsalaåsen.

För att kunna rena grundvattnet har bolaget byggt om Bäcklösa vattenverk och grundvattenföroreningarna har hittills kostat bolaget drygt 37 miljoner kronor (inklusive exempelvis provtagningar). Beräkningen är att kostnaden för reningen i framtiden kommer uppgå till fyra miljoner kronor per år.

Försvarsmakten bestrider yrkandet om skadestånd och anser att försvarets verksamhet i Ärnaområdet inte är själva utsläppskällan utan att det i stället ska röra sig om verksamheter i närheten av Stadsträdgården.

Rättegången i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt inleddes den 24 augusti och är beräknad att pågå i åtta dagar. Sista inplanerade förhandlingsdag är den 13 september.

Källor: Stämningsansökan, Uppsala vatten, Försvarsmakten

TT