Samhälle

Världens biologiska mångfald hotas av Australiens bränder

De omfattande bränderna i Australien hotar att slå ut flera djurarter. Här en bild från 21 december i New South Wales. Foto: Dan Himbrechts/TT
De omfattande bränderna i Australien hotar att slå ut flera djurarter. Här en bild från 21 december i New South Wales. Foto: Dan Himbrechts/TT
Här bekämpar en brandman elden i Lithgow, New South Wales. Foto: Australian Broadcasting Corporation/TT
Här bekämpar en brandman elden i Lithgow, New South Wales. Foto: Australian Broadcasting Corporation/TT
Bränderna i Australien har pågått ovanligt länge. Här är en bild från den 10 december norr om Braidwood i New South Wales. Foto: Mike Bowers/TT
Bränderna i Australien har pågått ovanligt länge. Här är en bild från den 10 december norr om Braidwood i New South Wales. Foto: Mike Bowers/TT
Röken från bränderna syns från rymden. Den här bilden togs av satelliten Copernicus Sentinel-3 den 3 januari. Foto: ESA/eyevine/TT
Röken från bränderna syns från rymden. Den här bilden togs av satelliten Copernicus Sentinel-3 den 3 januari. Foto: ESA/eyevine/TT
Den här koalan skadades i skogsbranden på Kangaroo Island. Foto: Dana Mitchell/TT
Den här koalan skadades i skogsbranden på Kangaroo Island. Foto: Dana Mitchell/TT
En ödla har dött i branden. Foto: Wildtrack Media/REX/TT
En ödla har dött i branden. Foto: Wildtrack Media/REX/TT

En miljard djur tros ha dött i Australiens skogsbränder. Flera arter hotas av utrotning.

Publicerad

Australien är ett av de länder i världen som har störst biologisk mångfald. Det räknas till ett av 17 länder med ”megamångfald”, det vill säga länder som har mindre än 10 procent av jordens yta men mer än 70 procent av den biologiska mångfalden.

Mellan 600 000 och 700 000 olika arter finns på kontinenten och många av dem förekommer inte någon annanstans. 84 procent av Australiens växtarter, 83 procent av däggdjuren och 45 procent av fågelarterna finns bara där.

Men flera av arterna är hotade på grund av mänsklig aktivitet. Mer än 50 djurarter och 60 växtarter har utrotats sedan européerna kom till Australien.

Svälter ihjäl eller blir lätta byten för rovdjur

Nu hotar de pågående skogsbränderna slå ut flera arter, varnar forskare i The Guardian.

Bränderna i Australien har pågått ovanligt länge. Här är en bild från den 10 december norr om Braidwood i New South Wales. Foto: Mike Bowers/TT
Bränderna i Australien har pågått ovanligt länge. Här är en bild från den 10 december norr om Braidwood i New South Wales. Foto: Mike Bowers/TT

– Det känns som om vi har nått en vändpunkt som vi förutspådde skulle komma på grund av klimatförändringarna. Nu är vi på outforskat område, säger Sarah Legge vid Australian National University till tidningen.

Skogsbränder kan döda djur genom att de bränns till döds men också genom att de svälter ihjäl. Fåglar förlorar träd som förser dem med mat och boplatser medan marklevande däggdjur får svårt att hitta gömställen och därför blir lätta byten för vilda katter och rävar.

– Vombater kan överleva eftersom de lever under marken, men även om de lyckas fly från elden finns det ingen mat för dem i ett bränt landskap, säger John Woinarski vid Charles Darwinuniversitetet till The Guardian.

Expert: Avbräck på biologisk mångfald under årtionden

Hittills omfattar bränderna cirka 6,3 miljoner hektar. Utbredningen går att följa dag för dag med hjälp av satelliter och Nasas verktyg Worldview.

Skogsbränder är vanliga i Australien men vanligtvis brukar mindre markområden undkomma lågorna vilket gör det lättare för djuren att klara sig. De nuvarande bränderna slår rekord i storlek och varaktighet på grund av en pågående torka och värmebölja.

En ödla har dött i branden. Foto: Wildtrack Media/REX/TT
En ödla har dött i branden. Foto: Wildtrack Media/REX/TT

Enligt en bedömning från Sydneyuniversitetet har omkring en miljard däggdjur, fåglar och reptiler dött av bränderna.

– Bränderna kommer att bli ett allvarligt problem för många, många arter. Det blir ett avbräck på den biologiska mångfalden i våra skogar under årtionden, säger Richard Kingsford på University of New South Wales Centre for Ecosystem Science till The Guardian.

Myndigheter: Det värsta är långt ifrån över

När djurarter utrotas kan det leda till en ond cirkel som gör att kommande skogsbränder slår ännu hårdare. 2016 visade forskare att djur som äter lövrester eller använder dem som byggmaterial bidrar till att minska risken vid en eventuell skogsbrand. Mindre mängd lövrester leder till att elden inte kan sprida sig lika snabbt och att lågorna inte når lika högt i träden.

Om dessa djur slås ut riskerar alltså framtida skogsbränder att bli ännu värre.

Hittills har 26 människor dött i bränderna. Myndigheterna i New South Wales och Victoria varnar för att det värsta långt ifrån är över.