Innovation

Upptäckten: Jupiter kan ha 600 månar

Foto: University of British Columbia
Foto: University of British Columbia

Teamet granskade bilder tagna på ett litet område och hittade 45 tidigare okända objekt. Omräknat till hela ytan kring planeten uppskattar astronomernas att Jupiter därmed torde ha runt 600 månar.

Publicerad

I takt med teknikutvecklingen har vetenskapen kunnat identifiera allt fler av Jupiters månar, och 2003 ansåg Scott Sheppard vid Carnegie Institution of Science att det rörde sig om ett hundratal med en diameter över en kilometer. Nu har tre astronomer vid University of British Columbia även kunna räkna in himlakroppar med en något mindre storlek. Det rapporterar Sky & Telescope.

Teamet i Vancouver gick igenom arkiverade bilder tagna 2010 med "Megaprime/Megacam", en 340 megapixel-kamera vid teleskopet på berget Mauena Kea i Hawaii. De var fotade under tre timmar med 140 sekunders exponering av ett litet område på cirka en grad i kvadrat utanför gasjätten. Kanadensarna kombinerade bilderna digitalt på 126 olika sätt, för att täcka in alla tänkbara kombinationer av hastighet och riktning.

De upptäckte då 52 potentiella månar med en storlek ner till cirka 800 meter i diameter. Sju av de mer ljusstarka objekten visade sig vara tidigare kända så kallade irreguljära satelliter, med vida banor. Men resterande fynd roterar med största säkerhet runt Jupiter, i riktningen motsatt planetens rotation.

Med utgångspunkt från att 45 tidigare okända objekt upptäcktes på den lilla ytan är forskarna uppskattning att hela området kring planeten kan rymma så många som 600 stycken månar med en diameter från 800 meter. Astronomernas arbete har publicerats i The Planetary Science Journal.