Innovation

Tummen upp inför ESS miljöprövning

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ger grönt ljus inför den kommande miljöprövningen för byggandet av forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund.

Publicerad

Det framgår av ett yttrande till mark- och miljödomstolen i Växjö, där SSM skriver att ESS ser ut att ha förutsättningar för att kunna leva upp till ett miljötillstånd när det gäller krav på strålsäkerhet. Däremot efterlyser SSM en ordentlig redovisning av hur ESS planerar att omhänderta sitt framtida radioaktiva avfall.

Domstolen väntas ta beslut om miljötillståndet i maj. Men även med ett sådant tillstånd återstår flera hinder. ESS väntar fortfarande på besked om finansiering från partnerländer. Dessutom krävs en rad olika deltillstånd rörande strålsäkerhet för bygget från SSM framöver_ varav det första principiella tillståndet väntas komma först under sommaren.