Innovation

Tre kvinnor toppar innovation

Ana Nordberg från Stockholms universitet kammade hem första pris i Vinnovas och Esbris uppsatstävling för innovation.

Publicerad

Tre vinnare är nu korade i uppsatstävlingen Nytt & Nyttigt, som ska uppmuntra studenter vid svenska universitet och högskolor att studera innovation. Första pris gick till Ana Nordberg från Stockholms universitet för hennes masteruppsats Nanotechnology Patents in Europe: Patentability Exclusions and Exception. Uppsatsen ger en översikt över europeisk patentlagstiftning och redovisar hur den påverkar innovation inom forskningsområdet nanoteknik.

Ana Nordberg, varför valde du det här ämnet?

– Nanoteknik kommer troligen att bli den nästa industriella vågen och patenträtt kommer att spela en central roll för hur forskningen kan bedrivas. Det har fram till nu saknats djupgående studier i ämnet.

Vad gör du nu när du har tagit din masterexamen?

– Jag har nyligen antagits till en doktorandutbildning vid Köpenhamns universitet, där jag kommer att fortsätta studera patent för nanoteknik.

För läsåret 2009/2010 nominerades 78 uppsatser till Nytt & Nyttigt. På andra plats kom Xiangxuan Xu från Lunds universitet, med uppsatsen Linkages Between Open Innovation and Cluster Initiatives: An Empirical Study of Mobile Heights in Southern Sweden.

Sofia Nilsson från Lunds universitet får tredje pris för uppsatsen An analysis of the interaction between R&D expenditure in industry and industry growth in Sweden 1987-2007.

Anmälningar till uppsatstävlingen för läsåret 2010/2011 lämnas in senast den 22 juni 2011. Tävlingen arrangeras av Vinnova och Esbri.