Övriga nyheter

Trasiga elprylar vanliga i hemmen

Slitna och trasiga elgrejer finns i ungefär hälften av de svenska hemmen. Rent felaktiga elinstallationer förekommer i drygt en femtedel av hushållen. Men allt färre människor skadas i olyckor som kan kopplas till elektricitet.

Publicerad

Installatörsföretagen, som representerar vvs- och elektrikerfirmor, har gjort en enkätundersökning bland drygt 500 av sina medlemmar. De uppger att standarden på hemmens elanläggningar generellt är ”medelgod”, men sju procent anser att skicket på anläggningarna dåligt.

Elsäkerhetsverket, den statliga kontrollmyndigheten, har stora förhoppningar på de nya elregler som är på gång.

– Vi tror att den nya lagstiftningen kommer att leda till ökad elsäkerhet, både för konsumenterna och för dem som jobbar i branschen. Bland annat ska högre krav ställas på elinstallatörsföretagen – de ska vara auktoriserade hos Elsäkerhetsverket, säger Cia Edlund, verkets kommunikationschef.

Därmed kan konsumenterna enkelt kolla företagen som ska och finnas sökbara i ett register på verkets sajt.

Över hälften av Installatörsföretagens medlemsföretag rapporterar att felaktiga elinstallationer, utförda av hemmafixare, är vanliga. Samtidigt konstaterar organisationen att elrelaterade dödsolyckor är sällsynta. 2014 inträffade fem sådana dödsfall enligt Elsäkerhetsverket.

Även antalet personskador koppade till elolyckor har minskat markant de senaste åren. 2013 och 2014 innebar ett trendbrott i statistiken, och i förfjol tvingades 134 personer till sjukhusvård på grund av elskador. Åren dessförinnan var motsvarande siffra cirka 200.

– Ända sedan 50-talet har elolyckorna faktiskt blivit färre. De har stadigt minskat och det är ju glädjande, säger Cia Edlund.

Men elfel orsakar fortfarande bränder, och ofta startar de i husets eller lägenhetens elskåp.

– Man ska se till att proppar och sådant funkar. Och testa jordfelsbrytaren! Den löser ju ut om något skulle bli överbelastat i elcentralen, råder Edlund.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!