Bygg

Toyotas metoder på väg till Hallandsås

Tunnelbyggarna i Hallandsåsen planerar att införa Toyotas produktionsmetod "Lean Production".

Publicerad

Entreprenören Skanska-Vinci tar hjälp av ett känt konsultföretag för att effektivisera projektet.

Entreprenören i Hallandsås, Skanska-Vinci, har vänt sig till ett av världens mest välrenommerad konsultbolag, specialist på ”lean production” för att med effektivisera processerna i tunnelbygget.

- Vi tror inte att vi kan införa Toyotas arbetssätt rakt av. Vi är en helt annorlunda bransch. Men vi kanske dra nytta av delar av metoderna och förbättra vår verksamhet, säger Annika Svensson, informationschef på Skanska-Vinci.

- Ur vår synvinkel är det för tidigt att gå ut och tala om ”lean production”. Först när vi arbetat med metoderna och sett resultaten är det intressant att föra erfarenheterna till resten av vår bransch.

Under tiden pågår tunnelbygget framåt i den fruktade Möllebackzonen. Men sakta. Det återstår drygt 60 meter innan man är framme vid den frysta zonen i det västra tunnelröret.

Vattentrycket de senaste månaderna har varit så starkt att tunnelborren Åsa inte längre kan köras i det slutna så kallade ”ubåtsläget”.

Borren, specialdesignad för Hallandsåsen, är egentligen tillverkad för att i slutet, vattentätt, läge ska kunna köras även i de mesta vattenförande partierna. Men i Möllebackzonen går det inte. Då skulle vattendomen överskridas med bred marginal.

- Dessutom har det visat sig att slitaget på maskinen, speciellt på borrhuvudet, ökar när vi kör den i slutet läge. Det skulle gå åt för mycket tid till underhållsarbete, säger Banverkets informationschef Ulf Angberg.

Istället kopplar man på borrens ubåtsläge när den står still för att injektera och förstärka tunnelväggarna. Borrmaskinen blir då som en propp i tunneln. Den täpper till och bromsar vattenflödet - vilket underlättar både injekteringsarbetena och kontrollen av vattendomen.