Innovation

Tillfälliga lån kan finansiera ESS

Klockan klämtar för European Spallation Source (ESS), och när löftena om bidrag från projektets partnerländer dröjer kan en ny lösning vara på gång.

Publicerad

Värdländerna Sverige och Danmark har nu kontaktat Europeiska investeringsbanken för att undersöka möjligheter att låna pengar för bygget av forskningsanläggningen i Lund, rapporterar News Øresund.

"Det har satts igång en dialog med den Europeiska investeringsbanken (EIB) för att undersöka om EIB kan tillhandahålla någon form av mellanfinansiering för projektet eller för de länder som på nuvarande tidpunkt inte är redo att ingå ett förpliktigande avtal om medlemskap i ESS under första halvåret 2014." Så står det i ett dokument från den danska utbildningsministern Sofie Carsten Nielsen (Radikale) till Folketinget, enligt nyhetsbyrån.

Byggstart är planerad till sommaren, men fortfarande saknas besked om pengar från flera av projektets partnerländer. Hittills har bara cirka 70 procent av finansieringen säkrats.