Innovation

Syr ihop kolfibrer till starka flygplan

Schematisk skiss av hur trådarna används. Foto: MIT
Schematisk skiss av hur trådarna används. Foto: MIT

Kolnanorör som syr ihop kolfiberskikt ger ett material som är tio gånger starkare än de kompositer som finns idag, och till låg extra kostnad.

Publicerad

Forskare vid MIT har utvecklat en metod som gör det praktiskt möjligt att förstärka kolfibermaterial.

De olika skikten av kolfibrer limmas vanligtvis ihop med polymerlim. Men problemet är att limmet kan spricka, så att kolfiberskikten lossnar från varandra.

Möjligheten att sy ihop skikten har sysselsatt forskare, men med konventionella metoder som att använda nål och tråd riskerar man att skada kolfibertrådarna.

Forskarna vid MIT använde då datormodeller för att studera hur kolnanorör, som är det starkaste användbara material som finns, skulle kunna föras in mellan kolfiberskikten.

Praktiskt skulle metoden kunna användas så att limmet mellan skikten värms upp till flytande form, varvid miljarder kolnanorör placerade vinkelrätt mot kolfibrerna sugs in i limmet.

Eftersom nanorören är tusen gånger mindre än kolfibertrådarna fyller de upp utrymmena mellan dem och syr på så vis ihop skikten.

Kolfiberkompositen blir avsevärt starkare trots att materialet som tillförs bara utgör mindre än en procent av materialet som sådant. Merkostnaden ska inte heller öka dramatiskt, kanske bara några få procent av kompositmaterialkostnaden.