Samhälle

Sverige köper max fyra Patriot-enheter från USA

En version av luftvärnssystemet Patriot i Hokkaido, Japan. Foto: Yomiuri Shimbun via AP / TT
En version av luftvärnssystemet Patriot i Hokkaido, Japan. Foto: Yomiuri Shimbun via AP / TT

Det är tre eller fyra eldenheter av det amerikanska luftvärnssystemet Patriot som ska köpas in, enligt Försvarets materielverk. Men hur mycket ammunition det blir är i nuläget oklart.

Publicerad

– Det är en balansgång naturligtvis. Man kan alltid säga att det är för lite. Den dialogen ska vi ha nu, säger Joakim Lewin, planeringsansvarig för framtida arméprojekt på Försvarets materielverk (FMV), angående ammunitionen.

Direkt efter beskedet om att Sverige ska inleda förhandlingar om att köpa det amerikanska luftvärnssystemet Patriot för uppskattningsvis 10 miljarder kronor kom också kritik. Bland annat kom uppgifter om att systemet skulle ha begränsad kapacitet att skjuta ned ryska ballistiska Iskanderrobotar som skulle kunna hota Sverige.

För detta skulle det krävas att Sverige köper israeliska robotar till Patriotsystemet, enligt uppgifter.

– Nej, det är inte sant. Patriotsystemet som det ser ut i dag har inga kvalificerade israeliska missiler. Det är möjligt att det i framtiden kommer en sådan och då värderar vi det om vi behöver köpa missiler då. Systemet i dag hanterar den hotbild som vi ser, säger Joakim Lewin.

Läs mer:

Om just Iskanderrobotar ingår i den hotbilden är en fråga för Försvarsmakten, enligt FMV.

– Det här systemet klarar av att bekämpa de förmågor som vi i dag ser, och i framtiden anser vara relevanta. Jag vill inte uttrycka mig direkt om hot riktat mot någon. Vi köper det här för att komplettera vårt försvar och vår tröskeleffekt, säger arméchef Karl Engelbrektson.

Arméchefen säger att Patriotsystemet ska ses som ett komplement till befintligt luftvärn och flygvapnet i luftförsvaret.

Men klart är att det har förordats av Försvarsmakten.

– Ja, med hänsyn till kombinationen av tidsförhållanden, det förändrade omvärldsläget med en förmåga att behöva kunna ta ned ballistiska missiler och att det uppfyller den materielförsörjningsstrategi som vi ska följa, säger Engelbrektson.

Patriotsystemet beskrivs ibland som omodernt eftersom det har sin grund från 1980-talet.

– Det är ett väl beprövat system med en hög leveranssäkerhet både när det gäller effekt och bedömda kostnader, säger Engelbrektson.

Läs mer:

Exakt hur det svenska Patriotköpet kommer att se ut är inte klart men enligt FMV omfattar det tre till fyra eldenheter där en eldenhet innehåller ledningsplats, radar, elverk samt ett antal lavetter varifrån robotarna skjuts upp för att bekämpa de mål som kan hota Sverige.

Antalet lavetter är planerade till cirka 12, enligt FMV. Det skulle i så fall innebära tre till fyra lavetter – som står på några kilometers avstånd från varandra _ per eldenhet.

Hur systemet kommer att användas operativt i krig och fred är arméchef Engelbrektson förtegen om. För något år sedan fanns kritik inom Försvarsmakten kring att Sveriges få artilleripjäser enbart fanns i Boden med lång transport till södra Sverige vid ett eventuellt skarpt behov.

På samma sätt ligger nu Sveriges enda luftvärnsregemente i Halmstad på Västkusten.

– Var vi kommer att gruppera, förhandslagra och förbereda för att snabbt kunna använda det är del i en hemlig planering. Men det är en utmaning för oss militärer att Sverige är ett geografiskt stort land. Därför finns behov av en viss mängd av varje system och behov av operativa och strategiska transporter, säger Karl Engelbrektson.