Miljö

Svenskarna ska undersöka den outforskade glaciären

Få har nått Ryderglaciären på Grönland, men snart kommer den utforskas av Stockholms universitet. Det huvudsakliga målet är att undersöka kopplingen till klimatförändringar och den smältande isens effekter på havsnivån.

Publicerad

Den tvärvetenskapliga expeditionen består av 20 forskare från Stockholms universitet tillsammans med kollegor från USA och Kanada. Den 5 augusti inleder de resan mot nordvästra Grönland ombord på isbrytaren Oden.

Målet är att lära sig mer om och av Ryderglaciären. Fjorden där den löper ut ligger så otillgängligt att inga expeditioner tidigare har lyckats ta sig dit, och därmed har den i stora drag förblivit outforskad.

Osäkra prognoser

Dagens prognoser för hur glaciärer och inlandsisar är förbundna med havet kommer att påverka den globala havsnivån är osäkra, och det är framförallt Grönlandsisen och isen på västra Antarktis som är svårbedömda. Expeditionens fokus kommer ligga på att undersöka kopplingen mellan klimatförändringar och glaciärer – man ska bland annat studera förloppet när isen möter vattnet för att bättre förstå förändringarna av glaciärernas flytande delar.

– Hur påverkar dessa ”istungor”, tillsammans med havsisen, inflöde av varmare vatten och undervattenslandskapets geologi Ryderglaciärens stabilitet? Förståelsen är nödvändig för att angripa frågan om hur stort bidraget till den globala havsnivån från den nordvästra delen av Grönlandsisen kan bli, säger Martin Jakobsson, vetenskaplig ledare för expeditionen i ett pressmeddelande.

Många olika kompetenser

I teamet finns kompetenser inom atmosfärkemi, biologi, klimatologi, ekologi, genforskning, glaciologi, oceanografi, marinbiologi, geologi, geofysik, geokemi och arkeologi. Bland annat leder Stockholms universitet tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet en forskargrupp som ska sammanställa en kronologi för när olika arter har koloniserat Grönland – även människor.

Besöket till Ryderglaciären är en fortsättning på expeditionen till Petermannglaciären 2015.