Opinion

”Svensk industri ska leda den digitala revolutionen”

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova, Johan Söderström, vd ABB Sverige, Lars-Eric Aaro, vd LKAB, Sara Mazur, forskningschef Ericsson samt Jan Moström, SVP Boliden Mines.
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova, Johan Söderström, vd ABB Sverige, Lars-Eric Aaro, vd LKAB, Sara Mazur, forskningschef Ericsson samt Jan Moström, SVP Boliden Mines.
Gruvindustrins behov kan lösas med hjälp av teknik som utvecklas av Ericsson, ABB och andra innovativa företag, menar debattörerna. Foto: Fredric Alm/LKAB
Gruvindustrins behov kan lösas med hjälp av teknik som utvecklas av Ericsson, ABB och andra innovativa företag, menar debattörerna. Foto: Fredric Alm/LKAB

DEBATT. Sverige ska vara världsledande när det gäller industriell produktion. Men för att klara den digitala omställningen krävs konkreta samarbeten mellan stat, näringsliv och forskning, skriver näringsminister Mikael Damberg, och företrädare för Vinnova, ABB, LKAB, Ericsson och Boliden.

Industriproduktion och industrinära tjänster spelar en viktig roll för Sveriges ekonomi. Den står för en stor del av vår samlade BNP och för den absoluta merparten av exporten. Industrin svarar också för en stor del av näringslivets investeringar i forskning och utveckling. En modern och konkurrenskraftig industriproduktion av varor och tjänster är därför avgörande för att vi ska klara sysselsättning och välfärd i framtiden.

Samtidigt skapar digitaliseringen av industrin helt nya utmaningar och möjligheter. Utvecklingen går mot att såväl maskiner som varor kommer att vara uppkopplade och kommunicera med varandra. Processer i fabriker och gruvor kommer att kunna fjärrstyras och med en allt större flexibilitet i produktionen ökar integrationen med både kunder och leverantörer. Detta ökar produktiviteten och effektiviserar energi- och resursförbrukning.

Sverige är ett starkt produktionsland. Men i många andra länder har regeringar under en lång tid satsat målmedvetet på att stärka sin industriella konkurrenskraft. Tyskland har antagit en strategi, Industrie 4.0, för att Tyskland ska gå stärkt ur digitaliseringen av industrin. Även i USA har det sjösatts en ambitiös plan för att stärka förutsättningarna för den egna industrin. Många andra länder har gjort liknande kraftsamlingar.

Det är nu hög tid för Sverige att lansera strategiska och samordnade satsningar för att stärka industrins långsiktiga konkurrenskraft. Regeringen kommer att ta fram en strategi för nyindustrialisering med en inriktning mot högt kunskapsinnehåll och förbättrade förutsättningar för innovation och produktion i Sverige. Regeringens mål är att Sverige ska vara världens ledande land när det gäller industriell produktion.

Men arbetet med att stärka svensk produktion förstärks redan nu genom att Vinnova tillsammans med näringslivet finansierar två pilotprojekt som handlar om industriella tillämpningar av 5g, nästa generations mobila nätverk.

De nödvändiga kompetenserna för att stärka industrins förutsättningar att gå stärkt ur den digitala revolutionen finns redan i dag på plats i Sverige. Vi har världsledande basindustri, automationsbolag och it- och telekombolag med ett tillsammans mycket stort systemkunnande och miljömedvetande. En fokuserad satsning på att stimulera samverkan mellan dessa olika sektorer och kompetenser för att utveckla internationellt ledande demonstratorer har stor potential att ge en kick-start för en konkurrenskraftig nyindustrialisering, ökad export och ökad attraktivitet för internationella investeringar.

Inom gruvindustrin har företag som Boliden och LKAB behov som kan lösas med hjälp av teknik som utvecklas av Ericsson och ABB och andra innovativa företag. Tillsammans har de en rad projekt och i några av dessa engagerar sig nu Vinnova. Ett projekt ska forska fram och testa nya digitala lösningar för gruvindustrin. Ett annat projekt handlar om att undersöka hur 5g-teknik kan användas för att bland annat styra och kontrollera processer och materialflöden inom produktion.

Dessa satsningar skapar möjligheter till mer omfattande samarbeten inom FoU och innovation för industriella tillämpningar av 5g. Det kan till exempel handla om att i framtiden utveckla lösningar för att styra och övervaka fordon och annan mobil utrustning på distans vilket ställer stora krav när det gäller överföring av information med minimal fördröjning.

De länder och de företag som ligger i framkant när det gäller omställningen är de som kommer att klara sig bäst i den globala ekonomin. Sveriges och svenska företags väldokumenterade förmåga till förnyelse och strukturomvandling är något vi behöver ta tillvara för att klara den globala konkurrensen i framtiden. Ovan nämnda projekt ligger i absolut framkant av världsledande forskning och industriutveckling. Precis som vid tidigare omställningar förutsätter det en nära dialog och konkret samarbete mellan stat, näringsliv och forskning.

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova

Johan Söderström, vd ABB Sverige

Lars-Eric Aaro, vd LKAB

Sara Mazur, forskningschef Ericsson

Jan Moström, SVP Boliden Mines