Digitalisering

Strålningslabben testas med virtuell storövning

En rekognoceringsgrupp tar hand om ett prov under en övning. I Sverige finns både militära och civila grupper som kan hantera strålningskällor, till exempel vid olyckor. Foto: Combat Camera/Försvarsmakten
En rekognoceringsgrupp tar hand om ett prov under en övning. I Sverige finns både militära och civila grupper som kan hantera strålningskällor, till exempel vid olyckor. Foto: Combat Camera/Försvarsmakten

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, drar i gång den största radiologiska övningen i Natos historia. De deltagande labben testas i sin egen takt och i datorn.

Publicerad

24 laboratorier från 17 länder har anmält sig till övningen, som pågår november ut och är helt virtuell. Deltagarna får en rad information i form av olika mätvärden via e-post. Uppgiften är att bestämma vilken nukleid och intensitet det gäller.

Tidsgränsen är åtta timmar, sen ska labbet lämna en rapport och instruktioner till en låtsad befälhavare. Det simulerar militära enheters ”reach back-system” där personal som hittar ett misstänkt prov i fält ska kunna skicka data till och få hjälp av experter på andra orter eller i andra länder.

Övningen testar labbens förmåga att analysera gammaspektrometri. Några av datafilerna är simulerade och några baseras på verkliga mätningar.

Det första laget startade den 4 oktober. De flesta av deltagarna är hemliga och tillhör militära organisationer. De har fått kodnamn efter olika djur som Albatross, Centipede, Yak och Zebra.

– Vi behövde hela alfabetet, och det hade vi inte trott när vi började, säger Björn Sandström, en av övningsledarna.

Det blev många fler anmälda deltagare än väntat, något som Björn Sandström tror beror på att övningen dels inte kräver några resor och dels kan göras i vanlig takt.

I Sverige, som deltar som partnerland till Nato, görs proven hos Försvarsmakten och FOI:s eget labb i Umeå.

Finland, Schweiz och Österrike är några andra länder som deltar.

En rekognoceringsgrupp tar hand om ett prov under en övning. I Sverige finns både militära och civila grupper som kan hantera strålningskällor, till exempel vid olyckor.