Digitalisering

Spelutredningens förslag sågas av Datainspektionen

Det är enligt Datainspektionen ”anmärkningsvärt att utredningen inte närmare har kartlagt vilka uppgifter som i praktiken kommer att behöva registreras, hur de ska eller får hanteras, hur länge de ska sparas, hur de ska skyddas”. (Personen och spelet på bilden har inget sammanhang med artikeln) Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT
Det är enligt Datainspektionen ”anmärkningsvärt att utredningen inte närmare har kartlagt vilka uppgifter som i praktiken kommer att behöva registreras, hur de ska eller får hanteras, hur länge de ska sparas, hur de ska skyddas”. (Personen och spelet på bilden har inget sammanhang med artikeln) Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT

Utredningen som i våras föreslog en omfattande omläggning av den svenska spelmarknaden får förödande kritik av Datainspektionen.

Publicerad

Förslagen uppfyller inte gällande lagar eller grundlag när det gäller behandling av personuppgifter, enligt myndigheten.

Spellicensutredningen har föreslagit att spelmonopolet försvinner i Sverige och ersätts med ett licenssystem. Att anordna spel utan licens blir olagligt.

Datainspektionen fokuserar i sitt remissvar på den mycket omfattande digitala behandling av personuppgifter hos såväl Spelmyndigheten som spelföretagen, som blir en följd av utredningens förslag. Datainspektionen avstyrker här utredningens förslag helt.

”Främst mot bakgrund av att betänkandet inte innehåller någon egentlig utredning och analys av förslagens inverkan på enskildas personliga integritet och därför inte kan anses uppfylla de krav som följer av dataskyddsförordningen och regeringsformen”, skriver myndigheten.

Datainspektionen sågar här utredningen längs fotknölarna och framhåller att det helt saknas en beskrivning av integritetsriskerna med registreringen av känsliga personuppgifter som inkomst, hälsa, lagöverträdelser och ekonomiska förhållanden.

”Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt att utredningen inte närmare har kartlagt vilka uppgifter som i praktiken kommer att behöva registreras, hur de ska eller får hanteras, hur länge de ska sparas, hur de ska skyddas”, skriver Datainspektionen.

Myndigheten ifrågasätter också utredningens förslag att Spelmyndigheten ska få meddela föreskrifter om behandling av personuppgifter av den enkla anledningen att ”sådant ligger utanför myndighetens kompetensområde”.

Datainspektionen slår också ned på att det är otydligt vad Spelmyndigheten respektive spelföretagen ska få göra med de insamlade uppgifterna.