Bygg

Slipper åtal för fel på ritningen

Hälsans hus i Ystad efter raset. Foto: Scanpix
Hälsans hus i Ystad efter raset. Foto: Scanpix

Husraset i Ystad i maj förra året orsakades av ett fel i en ritning. Flera pelare underdimensionerades och klarade bara en fjärdedel av lasten. Trots att ett 40-tal byggnadsarbetare kunde ha dött i raset väljer åklagaren att inte väcka åtal.

Publicerad

Under natten till den 25 maj förra året rasade en del av en kontorsbyggnad som höll på att uppföras i Ystad.

Den direkta orsaken till raset var att stålpelarna var underdimensionerade. Enligt konsulten Robert Danewid, som har utrett händelsen på uppdrag av totalentreprenören Peab, klarade pelarna en last på 300 kilonewton, men borde ha klarat 1 300 kilonewton.

Arbetsmiljöverket har just avslutat sin utredning och konstaterar att pelarna fick fel värden i en ritning hos konstruktionsfirman Sydark Konstruera. Pelarna som skulle bära tre våningar fick samma värden som dem som skulle bära en våning. Ritningen granskades hos Sydark men felet upptäcktes inte.

Ulf Larsson, vd på Sydark Konstruera, vill varken bekräfta eller dementera att pelarna i den rasade byggnadsdelen var underdimensionerade.

– Det är en fråga om ansvar och försäkringar som gör att jag inte kan uttala mig, säger han.

Arbetsmiljöverket anser också att samordningen i projektet har brustit. Till exempel beslutade Peab efter avslutad projektering att byta balktyp utan att samråda med konstruktörerna på Sydark, trots att bytet ledde till att pelarnas konstruktion ändrades i anslutningen till balken. Enligt Arbetsmiljöverket fanns det ett ekonomiskt incitament för bytet eftersom den nya balken är billigare.

Arbetsmiljöverket bedömer att det var en ren tillfällighet att inga arbetstagare fanns på plats vid tiden för raset. Robert Danewid är inne på samma spår:

– Så som raset utvecklades hade ingen överlevt om det hade varit på dagen. Det stora frågetecknet för oss var hur det kunde stå så länge utan att det trillade, säger han.

Men åklagare Lotten Loberg har beslutat att inte inleda någon förundersökning. Hon bedömer att ingen människa var i farozonen eftersom raset inträffade på natten.

Men pelarna var ju kraftigt underdimensionerade, så raset hade väl lika gärna kunnat inträffa vid tolv på dagen?

– Men raset skedde inte klockan tolv på dagen. Lagstiftaren ställer krav på en konkret fara och när raset väl skedde var ingen i farozonen, säger Lotten Loberg.

Arbetsmiljöverket har ännu inte beslutat om man ska överklaga åklagarens beslut.

Tolv företag var inblandade i bygget

l Byggprojektet handlade om Hälsans hus, en kontorsbyggnad som skulle byggas om och till.

l Byggherre var Enrax Fastighet.

l Raset inträffade vid tretiden natten till den 25 maj 2012. De sista byggnadsarbetarna lämnade arbetsplatsen vid 22-tiden kvällen innan och de första anlände vid 7-tiden den 25 maj.

l Tolv företag hade varit inblandade i arbetet på den del som rasade. Peab var totalentreprenör och anlitade Sydark Konstruera som konstruktör och Starka Betongelement för tillverkning och montage av betongstommen.

l Byggnadsdelen som rasade var en tillbyggnad om tre ­våningar som vid tidpunkten var stomfärdig.

l När tre av pelarna vek sig drog byggnadsdelen även med sig delar av den intilliggande tvåplansdelen.

l Huset är numera färdigbyggt, med kraftigare pelare och de balkar som från början var angivna på bygghandlingarna.

l Sydark har sett över sina rutiner för egenkontroll av ritningar.