Innovation

Självreparerande dator får miljardanslag

Målet är att efterlikna och simulera den mänskliga hjärnan. Foto: KTH
Målet är att efterlikna och simulera den mänskliga hjärnan. Foto: KTH

Energisnåla, självreparerande och självinstruerande datorer. Det är ett av målen med The Human Brain Project som nu får 10 miljarder under 10 år av EU. Svenska forskare finns med i ledningen.

Publicerad

-Jag är väldigt, väldigt glad, säger Sten Grillner, professor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet när Ny Teknik når honom i Brussel.

Alldeles nyss tillkännagav EU-kommissionen att The Human Brain Project blir ett av de två flaggskepp som får 10 miljarder kronor under 10 år. Det andra är projektet Graphene som leds från Chalmers. Forskningssatsningen är den största i EUs historia.

Sten Grillner har en viktig roll i ledningen av projekt, bland annat är han ordförande i den del av projektet som ansvarar för utvecklingen av stora databaser med gener som kan kopplas till olika sjukdomar . Eller en slags "google brain" som han uttrycker det. Han ansvarar också för den del av projektet som handlar om att förstå hjärnans funktion utifrån modelleringar.

-Den mänskliga hjärnan kan ses som en oändligt kraftfull, energieffektiv, självreparerande och självinstruerande dator. Om vi kan förstå och härma hjärnans sätt att arbeta, kan vi revolutionera såväl IT som läkarvetenskapen och samhället.

Resultatet kan enligt Sten Grillner bland annat bli helt nya tekniska lösningar. Dit hör en ny typ av kretsar som byggs upp med hjärnan som förebild (neuromorphic computing devices).

Med superdatorer och nya simuleringsmodeller hoppas forskarna också hitta orsakerna bakom neurologiska sjukdomar som parkinson och autism. Det kan i sin tur leda till nya läkemedel som inte bara lindrar utan även botar. Andra förväntade resultat är nya diagnosmetoder samt att behovet av djurförsök kommer att minska.

Projektgruppen består av Europas främsta neuroforskare, läkare, fysiker, matematiker, dataingenjörer och etiker och hålls samman av forskare vid schweiziska École polytechnique fédérale de Lausanne.

-Det här kommer att bli en stor boost för kunskapen om den mänskliga hjärnan och neurovetenskapen, säger en jublande glad Sten Grillner.