Hållbar industri

Scanias rekordsatsning trefaldigar gjuterikapaciteten

Produktionsstarten för det nya gjuteriet beräknas till 2021. Foto: Skanska
Produktionsstarten för det nya gjuteriet beräknas till 2021. Foto: Skanska
Det nya gjuteriet ska kunna smälta 90 000 ton järn per år, en tredubbling mot idag. Foto: Dan Boman
Det nya gjuteriet ska kunna smälta 90 000 ton järn per år, en tredubbling mot idag. Foto: Dan Boman
Skanska har påbörjat markarbetena för det nya gjuteriet. Här gjuts fördjupningar för maskininstallationer som ligga fyra meter djupare än fabrikens övriga golvnivå. Foto: Tommy Harnesk
Skanska har påbörjat markarbetena för det nya gjuteriet. Här gjuts fördjupningar för maskininstallationer som ligga fyra meter djupare än fabrikens övriga golvnivå. Foto: Tommy Harnesk
Förberedelse för sprängning. Totalt ska närmare 90 000 kubikmeter jord och berg schaktas bort innan man gjuter bottenplattan för det nya gjuteriet. Foto: Tommy Harnesk
Förberedelse för sprängning. Totalt ska närmare 90 000 kubikmeter jord och berg schaktas bort innan man gjuter bottenplattan för det nya gjuteriet. Foto: Tommy Harnesk
Scanias presschef Hans-Åke Danielsson. Foto: Scania
Scanias presschef Hans-Åke Danielsson. Foto: Scania

Grundläggningsarbetet har börjat för Scanias nya gjuteri i Södertälje. Investeringen på 1,6 miljarder säkrar produktionen av motorer på hemmaplan. "Under överskådlig tid behöver vi förbränningsmotorerna."

Publicerad

Det befintliga gjuteriet är byggt på 1910-talet, och att anpassa det till dagens produktionskrav bedömdes medföra alltför stora ombyggnader. Därför investerar Scania cirka 1,6 miljarder kronor i ett helt nytt gjuteri, där järn gjuts för tillverkning av nya motorblock. Det är en av företagets enskilt största investeringar i en ny anläggning.

– Vi jämförde olika alternativ och kom fram till att detta var det bästa, både av kostnadsskäl och av miljöskäl. Dessutom finns det praktiska fördelar med att ha produktionen nära FoU-verksamheten, säger Scanias presschef Hans-Åke Danielsson.

Markarbetena har inletts och produktionsstarten beräknas till 2021. Det nya gjuteriet ska trefaldiga kapaciteten, från dagens 30 000 ton smält järn per år till 90 000 ton.

Hur gör ni rent praktiskt för att uppnå den ökningen?

– När man bygger helt nytt kan man planera in en effektivare verksamhet från början, och dessutom är den nya fabriken helt enkelt större än den gamla. Vi kommer både att öka den totala produktionen, och ta hem tidigare outsourcad produktion. All gjutning av motorblock och cylinderhuvuden för våra raka nio- och trettonlitersmotorer, och för våra V8:or, kommer att ske i Södertälje, säger Hans-Åke Danielsson.

Ni räknar med en fortsatt hög efterfrågan på förbränningsmotorer långsiktigt?

– Någon gång runt 2040 kanske vi säljer fler motorer som går på alternativa drivmedel än som går på diesel, även om det är svårt att räkna ut exakt var brytpunkten ligger – den kommer tidigare för vissa typer av fordon än för andra. Men under överskådlig tid behöver vi förbränningsmotorerna.

Det nya gjuteriet beräknas halvera energianvändningen per tillverkat ton jämfört med den nuvarande anläggningen. De största energivinsterna görs genom förbättringar av gjuteriprocessen, och genom 100-procentig återvinning av den värme som processen generar.

Med införandet av nya metoder för materialhantering och -återvinning minskar också transporterna i förhållande till antalet tillverkade enheter. Den enskilt största energibesparingen uppnås genom återvinning av den sand som används för tillverkningen av gjutformar, där 70 procent av sanden kommer att kunna återanvändas.

Tekniken som används vid det nuvarande gjuteriet möjliggör inte någon sandåtervinning, vilket innebär att sanden transporteras långa sträckor på lastbil. Dessa transporter kommer alltså inte att produktionsvolymen ökar tre gånger.

Fakta: Scanias nya gjuteri i Södertälje

Investeringen är på cirka 1,6 miljarder kronor, och förväntas tredubbla kapaciteten till 90 000 ton smält järn per år. Det används sedan för tillverkning av motorblock.

Den 34 000 kvadratmeter stora byggnaden ska stå klar till nästa vår, då maskininstallationerna tar vid. Produktionsstarten är planerad till 2021.

Anläggningen ska drivas på el från förnybara energikällor, och den totala energiförbrukningen per tillverkat ton halveras jämfört med idag.

Vid full drift kommer det nya gjuteriet att sysselsätta omkring 200 personer.