Säkerhet

Säpo varnar: Främmande makt drar nytta av coronakrisen

Främmande makt utnyttjar coronakrisen för att skada Sverige, varnar Säkerhetspolisen. På terrorområdet syns ett ökat hot från högerextremism, medan det islamistiska våldsbejakande hotet har avtagit.

Publicerad

– Sårbarheten ökar i samband med alla internetuppkopplingar när många jobbar hemma, säger Säpochefen Klas Friberg på en pressträff i samband med att myndighetens årsrapport för 2019 släpps.

Främmande makt kan försöka inhämta säkerhetskänslig information från personer som inte jobbar på sina vanliga kontor, fortsätter Friberg.

– Vi har redan sett exempel på hur våldsbejakande extremism och främmande makt drar nytta av den svåra situation som vårt samhälle befinner sig i. Det gäller inte bara Sverige utan vi får samma information från säkerhetstjänster i andra länder.

Många myndigheter tar i och med krisen fram beredskapsplaner. De vill främmande makt åt, enligt Säpochefen.

Från hot till verklighet

Påverkansoperationer förekommer också när coronaepidemin utnyttjas, konstaterar Säpo.

– Oroliga tider är ett tillfälle för främmande makt och extremistmiljöerna att bygga på polariseringen och skapa misstro mot både samhället och enskilda företrädare för myndigheter, samt att sprida felaktig information. Det är därför viktigt att vara källkritisk, säger Friberg.

Globaliseringen, digitaliseringen och oförutsägbarheten i Sverige utgör ett ökat och mer komplext cyberhot, som kan "få allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet", enligt årsrapporten.

Friberg anser att hotet mot Sverige är förändrat i grunden.

– Ett femtontal stater bedriver i dag underrättelseverksamhet mot Sverige, säger han.

Ryssland och Kina är aktivast. Gårdagens hotbild är dagens verklighet, anser Säpo.

– För några år sedan sade vi att Kina kunde påverka vår yttrandefrihet. I dag ser vi att de gör det, säger Friberg.

Systematiskt försvaga

Angreppen och aktiviteterna från främmande makt syftar till att systematiskt försvaga Sverige och vår demokrati, anser han.

– Inhämtning av säkerhetskänsliga uppgifter sker bland annat för att kunna destabilisera ett land om och när det behövs.

Det finns ett gap mellan hot och skydd. Fler måste prioritera säkerheten högre, det gäller politiker, myndigheter och inom näringslivet, anser Friberg.

Vad gäller terrorhot konstaterar Säpo att högerextrem ideologi får alltmer spridning. Risken ökar därför för att individer kan inspireras till attentat eller grova våldsbrott.

Högerextrema terrordåd ägde rum i bland annat Nya Zeeland, USA, Norge och Tyskland, konstaterar Säpo i årsrapporten.

"Utvecklingen understöds av främmande makt som har att tjäna på en ökad polarisering i samhället", skriver Friberg där utan att precisera vilka makter det skulle vara.

Han är oroad över att det "finns ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer som tar emot offentliga medel genom bidrag". Enligt Friberg rör det sig om "miljontals kronor som på sikt kan stärka extremistmiljöerna".

Samtidigt har antalet islamistiska terrordåd minskat internationellt från en tidigare hög nivå.