Digitalisering

Säpo ska kartlägga säkerhetsbrister

Foto: TT
Foto: TT

Säkerhetspolisen får i uppdrag att kartlägga brister i säkerhetsskyddet hos myndigheter som hanterar information som har betydelse för landets säkerhet.

Publicerad

Regeringen vill ha en samlad bild av vilka generella brister det finns. Kartläggningen ska vara klar senast 15 februari 2018.

Säkerhetsskyddet ska förhindra bland annat spioneri och sabotage. Myndigheterna är skyldiga att vidta åtgärder, till exempel säkerhetspröva personal, begränsa tillträde till känsliga lokaler eller anpassa sin informationssäkerhet.