Populärteknik

Så snabbt kan man gå på månen

Maximal gånghastighet på månen är högre än man trott.

Publicerad

Enligt teoretiska beräkningar kan en astronaut på månen gå med en hastighet på 2,9 km/h. Ökas farten övergår gången till löpning vilket defineras som att båda fötterna momentant inte har någon markkontakt.

På jorden är motsvarande tröskelvärde vid vanlig gång omkring 7,2 km/h.

Men forskarna har varit osäkra på om deras beräkningar stämmer. För att ta reda på det lät de några astronauter springa på ett löpband ombord på ett flygplan som via branta dykningar simulerade månens gravitation som är en sjättedel av den på jorden, skriver The Journal of Experimental Biology.

Då visade det sig att hastigheten där gång övergår till löpning i snitt låg på 5 km/h. Alltså nästan dubbla hastigheten mot vad man trott. Forskarna tror nu att det beror på att krafterna som genereras av gångarna/löparnas arm- och benpendlingar är förklaringen.

De skapas även när man går eller springer på jorden men då jordens gravitation är så mycket större än den på månen är effekten för liten för att märkas.

Ett syfte med att ta reda på hur snabbt man kan ta sig fram på månen är att skaffa kunskap om hur en astronautdräkt ska utformas på bästa sätt.