Hållbar industri

Så ska industrin bli smartare

”Det smarta digitala sågverket” är ett av de åtta projekten som får pengar. Foto: Fredrik Sandberg / TT
”Det smarta digitala sågverket” är ett av de åtta projekten som får pengar. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Christina Nordin, en av talarna vid Ny Tekniks seminarium Industrial Internet of Things.
Christina Nordin, en av talarna vid Ny Tekniks seminarium Industrial Internet of Things.

Digitaliserade fogningsprocesser, robotisering och 3d-printning av verktyg. De åtta projekten är del i strategin som ska göra svensk industri smartare.

Publicerad

Sverige ska bli ett av de ledande länderna i världen inom digitaliserad industri. Regeringens strategi för smart industri ska stärka företagens konkurrenskraft.

– Det är en förändringens tid och vi ska stötta svensk industri i strukturomvandlingen som sker med globalisering, digitalisering och miljöutmaningar, säger Christina Nordin, avdelningschef för näringsliv och villkor på Näringsdepartementet.

Som en del i detta arbete har Vinnova fått regeringens uppdrag att göra insatser för att främja digitaliseringen av svensk industri.

– Genomförandet av strategin sker i samverkan med industrin och så har våra myndigheter, som Tillväxtverket, RISE och Vinnova, viktiga uppgifter. Vinnova är en viktig finansiär av angelägna projekt, säger Christina Nordin.

Inom Vinnovas ”Den smarta digitala fabriken” ska industriföretag, forskningsinstitut och universitetsforskare samverka för att stärka nyindustrialisering och uppkopplad industri.

Det är klart med åtta nya projekt som får finansiering med sammanlagt 31 miljoner kronor över två år. Industriföretagen som deltar bidrar med minst lika mycket.

Där finns företaget Opiflex som med en flyttbar robot vill underlätta robotisering i småföretag, där finns Moelven som vill skapa ett digitalt sågverk och de svenska fordonsföretagen som vill nå digitaliserade fogningsprocesser.

– Vi i Sverige ligger långt fram när det gäller it-mognad, digitalisering och utbildningsnivå. Vi har jättemånga styrkor, så svensk industri har en god framtid, det gäller bara att klara strukturomvandlingen, säger Christina Nordin.

Christina Nordin är en av talarna vid Ny Tekniks seminarium Industrial Internet of Things, som kommer hållas i Stockholm 16 februari 2016. Där kommer hon att tala om regeringens satsning för digitalisering av svensk industri.

Läs om seminariet och anmäl dig här: talentumevents.se/internet/

8 projekt delar på 31 miljoner

E-DIG Digital lärplattform, Swerea IVF, ABB, SKF, CTH, Gbg Tekn College m.fl, 4 miljoner.

Digitalt kvalitetscertifikat vid 3d-printing, Swerea IVF, AGA, SKF, GKN m.fl, 3,4 miljoner.

Maskininlärning genom automatisk analys av stora datamängder, Fraunhofer Chalmers, SKF, Flexlink, CTH, 4 miljoner.

Flexibel robotisering för små- och medelstora produktionsföretag, Swerea IVF, CTH, Opiflex, IF Metall m.fl, 4 miljoner.

Det smarta digitala sågverket, SP, Moelven, Rema Sawco, Schneider Electric, 4 miljoner.

Kommunikation och underhåll i den digitala fabriken, SICS, Blatraden, Interactive inst, SSAB m.fl, 4 miljoner.

3d-printing av verktyg, Örebro universitet, Swerea, Ikea, Uddeholm, Volvo PV m.fl, 4 miljoner.

DIGFOG Digitaliserade fogningsprocesser, Swerea KIMAB, KTH, Scania, Volvo PV m.fl, 4 miljoner.