Innovation

Så kan robotar hjälpa svenska företag att bli mer effektiva

Tiden är inne för svenska företag att satsa på ai, var budskapet från Madan Kumar Singh, vd för Accenture i Norden, under konferensen Robotics & AI. Foto: Jörgen Appelgren
Tiden är inne för svenska företag att satsa på ai, var budskapet från Madan Kumar Singh, vd för Accenture i Norden, under konferensen Robotics & AI. Foto: Jörgen Appelgren

Robotarna börjar ta plats i företagen. Men de som vill satsa på tekniken bör räkna med en tuff start, berättade Nordea och Circle K på konferensen Robotics & AI.

Publicerad

Artificiell intelligens och automatisering genom robotisering är två megatrender som förväntas transformera alla delar av samhället.

Men än så länge är det få som har praktisk erfarenhet av teknikerna.

I tisdags samlades över 200 deltagare på konferensen ”Robotics & AI” på Courtyard by Marriott i Stockholm för att höra vilka lärdomar som bland annat SEB, Skanska och Nordea hittills har dragit av sina satsningar på ai och robotisering. Bakom arrangemanget stod Ny Teknik och Affärsvärlden.

Ett område där ai kan bidra till stora vinster för företagen är innovation, var budskapet från it-konsultfirman Accenture. Ai-drivna analyser väntas bli allt viktigare för att identifiera nya affärsområden. De företag som inte tar till sig tekniken nu riskerar att halka efter.

- Tiden är inne att börja testa tekniken och dra lärdom av den. Företagen som satsar nu kommer att ligga 10-20 år före alla andra när ai slår igenom, sa Madan Kumar Singh från Accenture.

Ai förutspås även utgöra en stor del av företagens kundkontakt redan inom några år. SEB var tidigt ute när de 2016 lanserade det virtuella service-stödet Aida, som bygger på IP Softs ai-plattform Amelia. I dag chattar Aida med runt 160 kunder om dagen på seb.se. Internt servar Aida även bankens 15 000 anställda med olika it-relaterade frågor.

I nuläget klarar chattboten Aida av att svara på 80 procent av alla kundfrågor.

- Systemet sparar mycket tid för oss – och för kunden, berättade Nicolas Moch, ansvarig för nya tekniker hos SEB.

Robotic process automation, rpa, är en annan ai-teknik som kommer att få stor betydelse för företagen. Kortfattat handlar om att använda programvarurobotar för att automatisera repetitiva och tidskrävande arbetsuppgifter.

Nordea sjösatte en större Robotics-satsning under 2015. I dag har bolaget ett hundratal automatiserings-robotar som sköter uppgifter i olika delar av verksamheten, exempelvis hos Nordea Liv & Pension.

- Nordea har ett komplext IT-landskap som ett resultat av flera historiska sammanslagningar och en organisk tillväxt. Robotics är en av flera åtgärder för att bli en mer agil och snabbare bank, sa Jakob Westgren, Head of Robotics Strategy & Methodology på Nordea.

Satsning har gjort att Nordea kunnat kapa runt 80 procent av administrativ tid för vissa arbetsprocesser. Men Nordeas, som många andra företags, robotresa har också bitvis varit svår, berättade Jakob Westgren.

- Att få till ett samarbete mellan business och IT är avgörande för att lyckas med en sådan här satsning. Det finns en allmän skepsis mot robotics som ofta bygger på okunskap. Därför måste alla vara ombord, och förstå vad robotics verkligen innebär för organisationen.

Även Circle K, som började använda rpa under 2017, har stött på en hel del svårigheter.

- Det är inte alltid som rpa behövs – ibland kan folk bara behöva bli bättre på att samarbeta. För att hitta rätt processer är det viktigt att ha ett fågelperspektiv, sa Circle K:s Rolands Ignatjev.

Det viktigaste för en lyckad rpa-satsning är att ha ett tydligt mål, sa Anna Lagerhed, Head of RPA på Skanska, under sin dragning.

- Handlar det om att skifta från ett monotont arbeta till en mer värdeskapande arbetsvardag för medarbetarna? Eller handlar det om att klippa kostnader? De som vill satsa behöver veta tidigt vad de vill med tekniken. Och ett bra ledarskap efter även efter att robotiseringen har införts är minst lika viktigt för att lyckas, sa hon.