Digitalisering

Rysk signalspaning 40 mil från Sverige

Ryssland sätter upp en signalspaningsanläggning 40 mil från Sverige. Målet är att hitta "hot från väst".

Publicerad

Den nya signalspaningsstationen är planerad att sättas upp i Alakurtti. Uppgifterna kommer från den brittiska försvarstidskriften Janes Defence med hänvisning till statsmedia som i sin tur hänvisar till källor nära den ryska marinledningen.

Alakurtti ligger i norra Ryssland, cirka fyra mil från finska gränsen i höjd med Rovaniemi. Redan för några veckor sedan kom beskedet att Ryssland sätter upp en militärbas i Alakurtti. Men de nu aktuella uppgifterna preciserar alltså att det också rör sig om en ny signalspaningsanläggning på platsen.

Enligt Janes Defence kommer personalen vid anläggningen att följa utveckling i bland annat Arktis. Men verksamheten kommer också att vara inriktad på att "leta efter hot från väst".

Enligt vad Ny Teknik erfar skulle en eventuell rysk signalspaningsstation i Alakurtti även kunna bedriva underrättelseinhämtning riktad mot Sverige. Exempelvis när det gäller övningsverksamhet i området kring Boden och Luleå. I det senare fallet finns F21 med två Gripen-divisioner baserade.