Populärteknik

Russell, Gödel

och Wittgenstein

som seriehjältar

En ung Bertrand Russell kommer till insikt. (Klicka för större bilder)
En ung Bertrand Russell kommer till insikt. (Klicka för större bilder)
Bertrand Russell framför de nya seriehjältarna.
Bertrand Russell framför de nya seriehjältarna.
Kan vetenskap förklara allt?
Kan vetenskap förklara allt?

Bertrand Russells jakt efter att hitta matematikens grunder i logiken har blivit ett seriealbum. Med Wittgenstein, Gödel, och von Neumann som hjältar.

Publicerad

Logik och matematik är inte de vanligaste ämnena för ett seriealbum. Men nu finns ett sådant som just behandlar dessa vetenskaper i form av en tecknad roman.

Huvudpersonen är Bertrand Russell och hans försök att härleda matematikens grunder ur logiken.

Seriealbumet heter Logicomix och är skrivet av datorprofessorn Christos Papadimitriou tillsammans med den matematikutbildade författaren Apostolos Doxiadis.

På 347 sidor gestaltar de den brittiska filosofen och matematikern Russells liv och verk.

Bertrand Russells berömda skrift Principia Mathematica är ett centralt verk i Logicomix. Det är i den boken han vill visa att matematiken kan härledas ur logiken.

(Ett elakt omdöme om Principa är att Russell på nästan fyra hundra sidor bevisar att 1 + 1 = 2.)

Bland dem som ifrågasatte Russells teorier var den österrikiska filosofen Ludwig Wittgenstein. Han dyker upp i seriealbumet och får där redogöra för grunderna till sitt storverk Tractatus Logico-Philosophicus.

I slutet av serieromanen framträder även den österrikiska matematikern och logikern Kurt Gödel. Det var han som slutgiltigt punkterade Russells teorier och bevisade att inget logiskt system kan skapa det matematiska fundament som Russell letat efter.

Vid sidan av ovan nämnda storheter finns även Gottlob Frege, G.E. Moore, John von Neumann och David Hilbert med som seriefigurer.

Logicomix har tidigare publicerats på grekiska men har nu kommit ut i en engelsk upplaga.

Den säljs av flera nätbutiker och kostar omkring 100 kronor.