Miljö

Regeringen vill ha skatt på flygbränsle

Foto: TT
Foto: TT

Sveriges regering vill undanröja internationella hinder för att införa en skatt riktad direkt mot fossilt flygbränsle.

Publicerad

– Flyget måste minska sin klimatpåverkan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

I dagsläget förhindrar internationella regelverk stater från att införa nationella skatter riktade direkt mot fossilt flygbränsle i den internationella flygtrafiken.

Detta har bland annat gjort att den svenska flygskatten i stället har riktats mot själva flygresandet och därmed inte blivit någon blåslampa på flygindustrin för att få fart på omställningen till alternativa flygbränslen.

– Vi måste hitta fler instrument för att flyget ska kunna ställa om, säger Eneroth.

– En förändring av regelverket internationellt skulle göra det möjligt att förändra den svenska flygskatten, så att den blir mer miljöstyrande, tillägger han.

Mer biobränsle

Enligt Eneroth handlar det i nuläget om att med skatter få det internationella flyget att blanda i mer biobränsle och på sikt helt övergå till biobränsle. En skatt på fossilt flygbränsle skulle enligt ministern även kunna användas för att stimulera utvecklingen av eldrivna flygplan.

Eneroth räknar med motstånd och negativa reaktioner när han tar upp frågan på FN:s internationella luftfartsorgan ICAO:s generalförsamling i Montreal sent på tisdagskvällen svensk tid.

Kommer att väcka motstånd

Initiativet tas i skuggan av FN:s klimatvecka i New York, där bland annat statsminister Stefan Löfven och miljöaktivisten Greta Thunberg deltar.

– Det kommer att väcka motstånd naturligtvis. Det är ju en tydlig förändring mot hur det internationella regelverket har varit tidigare, säger Eneroth.

Enligt Eneroth har i dag ett antal EU-länder infört eller planer på att införa någon form av flygskatt av miljöskäl _ däribland Frankrike, Nederländerna och Storbritannien.

Frågan om en skatt på fossilt flygbränsle kommer enligt Eneroth även att drivas av Sveriges regering i EU, för att samordna klimatomställningen.