Innovation

Regeringen satsar 845 miljoner på fler innovationer

Foto: Alamy
Foto: Alamy

Regeringen avsätter 845 miljoner kronor för att stödja nya innovationer och innovativa tillväxtföretag. Satsningen, Testbädd Sverige, syftar samtidigt till att möta den hårdnande konkurrensen om globala kunskapsbaserade företag.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

Med testbädd menas en miljö där idéer, innovationer och prototyper kan testas och utvecklas. Sverige behöver fler sådana miljöer, enligt regeringen som avsätter 845 miljoner kronor för att få fart på samarbetsprojekt mellan innovatörer, företag och offentlig sektor.

Det är inom de prioriterade områdena transporter, hållbara städer, biobaserade produkter, medicin och uppkopplad industri som samverkan ska ske.

– Tanken med Testbädd Sverige är att växla upp samarbeten kopplat till innovation. Då staten går in med 845 miljoner kronor kommer näringslivet att göra motsvarande investeringar, så man kan egentligen säga att det är dubbla satsningar, säger Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister.

Satsningen görs mot bakgrund av att den internationella konkurrensen hårdar. Allt fler länder erbjuder attraktiva miljöer där innovationer kan utvecklas fullskaligt.

– Det finns en del små testbäddar och satsningar som varit bra, men vi har sett att de privata investeringarna har minskat. Genom att vi gör Testbädd Sverige attraherar vi både företag i Sverige att investera i Sverige, men också internationella företag, säger Mikael Damberg.

Kommuner, landsting och regioner blir något av nyckelaktörer i sammanhanget.

– Testbäddarna måste finnas någonstans, och här finns en utmärkt möjlighet att öppna hälso- och sjukvård, stadsplanering och trafikplanering för att driva innovationer och skapa jobb, säger Mikael Damberg.

Gilla Ny Teknik på Facebook!