Övriga nyheter

Prisfallet på olja gynnar den tillverkande svenska industrin

Foto: Jonas Askergren
Foto: Jonas Askergren
Elin Akinci. Foto: Niklas Dahlskog
Elin Akinci. Foto: Niklas Dahlskog

Det rekordlåga oljepriset ger en välbehövlig skjuts åt svensk industri, enligt bedömare Ny Teknik talat med.

Publicerad

– Industrin är definitivt en bransch där billigare råolja påverkar produktionskostnaderna. Speciellt här i Europa där industrierna haft svårt att stå sig prismässigt i den internationella konkurrensen, säger Elin Akinci, analytiker på Energimyndigheten.

ABB Sveriges vd Johan Söderström bekräftar bilden.

– Oljeprisfallet har en grundläggande positiv inverkan över ett brett spektrum. Det gynnar fordonsindustrin, metallindustrin, marinindustrin och många andra, och det kan säkert ha en positiv inverkan på infrastrukturindustrin, säger han.

Däremot kan ett långvarigt prisfall få negativa effekter på olje- och gasindustrierna, och därigenom på ABB som leverantör till den sektorn.

– De har aviserat att de vill minska sina investeringar om det låga oljepriset blir långvarigt. Det får vi ha respekt för, säger Johan Söderström.

Han tror dock inte att de förnybara bränslena kommer att tappa styrka, oavsett oljepriset.

– Det finns så starka drivkrafter för en fortsatt satsning på förnybart, så den risken tror jag är försumbar.

Paradoxalt nog får oljepriset ingen direkt verkan på de företag som tillverkar plastråvara, enligt Anders Fröberg, platschef på Borealis och ordförande för Ikem, branschorganisation för tillverkare och leverantörer av kemikalier och plastprodukter.

– Våra råvarupriser har gått ner dramatiskt, men det gör ju utpriset också. Våra kunder ser det låga priset på råbensin, och då vill de också ha rabatt, säger Anders Fröberg.

Tvärtom får Borealis tillfälliga lagerförluster, när produkter som tillverkats till högre oljepris måste säljas utifrån de råbensinpriser som gäller nu.

– Men det blir ju samma effekt åt andra hållet när oljepriserna går upp, så det balanseras nog ut med tiden. Och i det lite längre perspektivet tror jag att även vi gynnas av det låga oljepriset, eftersom det stimulerar en generell marknadstillväxt, säger Anders Fröberg.