Digitalisering

Politikerna utreder om integriteten har kränkts

Inger Réne
Inger Réne

Signalspaningskommitténs ordförande Inger Réne (M) säger att man granskar uppgifterna om utbyteshandeln mellan underrättelsetjänster.

Publicerad

<p>Signalspaningskommittén tar uppgifterna om brister på FRA, Försvarets radioanstalt, på allvar. Inger Réne säger att brevet omgavs av så djup sekretess att hon genast tog bort den kopia hon fick på sin egen dator. </p> <p>Hon är försiktig i kommentarerna.</p> <p>- Vi tar alla uppgifter på allvar. Det som brevskrivaren tar upp ligger dock nära det som vi ska granska, integritetsskyddet, säger Inger Réne.</p> <p>Hon säger att kommittén redan innan man fick uppgifterna tillsända i det nu hemligstämplade brevet, har diskuterat integritetsskyddet i FRAs utbyte med andra länder, med FRA.</p> <p>Kommittén fick brevet 17 oktober. Två dagar senare lämnades det till FRA för synpunkter och generaldirektören kallas till ett möte.</p> <p>En vecka senare begär kommittén att få förlängd tid för uppdraget att granska integritetsskyddet i signalspaningen. Redovisningen ska nu lämnas till regeringen senast 7 februari 2011.</p>