Digitalisering

Polisens nya teknik blir fråga för regeringen

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Datainspektionen säger nej till polisens testverksamhet med ansiktsigenkänning på Skavsta flygplats. Nu blir ärendet en fråga för regeringen.

Publicerad

I ett svar på polisens begäran om tillåtelse för testverksamhet med den nya tekniken skriver Datainspektionen att den inte kan bifallas på grund av en formulering i utlänningsdatalagen.

”Vår bedömning är att polisen har ett tydligt behov av att få utföra det tänkta testet, men för att det ska bli möjligt krävs en ändring i lagstiftningen”, skriver Elena Mazzotti Pallard, jurist på Datainspektionen, i ett pressmeddelande.

Därför skickar inspektionen sitt svar på polisens förhandssamråd för kännedom till regeringen.

Polisen vill pröva ansiktsigenkänningsteknik på Skavsta flygplats i ett försök att stoppa kriminella. Myndigheten vill utveckla ett datorprogram som känner igen och matchar ansikten på misstänkta personer med uppgifter i pass. När väl programvaran är klar kan tekniken komma att användas på flera andra svenska flygplatser och i hamnar.

Behovet har uppstått sedan det i dag förekommer att grovt kriminella använder stulna pass från personer som liknar dem själva för att på det sättet kunna ta sig in och ut ur landet.

Biometriska uppgifter

Datainspektionen har inga invändningar mot den rättsliga grunden för tekniken eller på det sätt polisen avser att behandla uppgifterna som samlas in. Det som sätter käppar i hjulet är att en formulering om biometriska uppgifter i utlänningsdatalagen övertrumfar dataskyddslagen.

Justitieminister Morgan Johansson (S) konstaterar att ansiktsigenkänning enligt en EU-förordning ska kunna användas vid bland annat gränskontroller i hela Schengenområdet, troligen från 2022. "Det innebär att Sverige kommer att behöva se över lagstiftningen så att den tillåter ansiktsigenkänning i sådana situationer", skriver han i en kommentar.