Digitalisering

Öppen asfalt halverar bullret från trafiken

Med en ny typ av öppen asfaltbeläggning kan trafikbuller nästan halveras. Det visar vägtester som Skanska gör i Sverige. Den öppna asfalten släpper igenom vatten och minskar då också risk för vattenplaning och försämrad sikt. Men den är mycket dyrare än konventionell asfalt.