Innovation

Oklart hur Kina vill använda Edge

Inspektionen för strategiska produkter, ISP, har konstaterat att mjukvaran i Edge kan utgöra en funktionalitet i ett massförstörelseprogram. Foto: Uppdrag Granskning
Inspektionen för strategiska produkter, ISP, har konstaterat att mjukvaran i Edge kan utgöra en funktionalitet i ett massförstörelseprogram. Foto: Uppdrag Granskning
Peter Gudmundson Foto: Susanne Kronholm
Peter Gudmundson Foto: Susanne Kronholm

KTH:s rektor Peter Gudmundson tillbakavisar att exporten av programmet Edge till Kina skulle vara känslig på grund av EU:s vapenembargo. Men han är förtegen kring vad Kina vill få ut av samarbetet med skolan.

Publicerad Uppdaterad

Kungliga tekniska högskolans, KTH, utredning av skolans omdiskuterade forskningssamarbete med den kinesiska statens flygforskningsinstitut CAE, ska vara klar inom två veckor.

Det uppger rektor Peter Gudmundson för Ny Teknik.

Enligt dokument som SVT:s Uppdrag granskning avslöjat har teknikuniversitetet agerat front när för Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, inte velat förknippas med Kina på grund av EU-ländernas gemensamma vapenembargo mot landet. I stället har man, visar dokument och mejl, arrangerat ett bulvanupplägg.

Utredningen av forskarsamarbetet med Kina sker internt.

Ni tar inte in någon utomstående konsult för att granska samarbetet?

- Nej, vi bedömer att vi själva klarar det arbetet internt.

Enligt SVT:s granskning har KTH sedan flera år tillbaka förhandlat med CAE om ett avtal, som innebär att KTH skulle ge CAE licens att använda programvaran Edge, som utvecklats och ägs av FOI. KTH fick 2012 rätt att vidarelicensiera Edge.

Kineserna har dock inte varit nöjda med avtalsförslagen från KTH, enligt uppgift. Man har velat inkludera delar eller moduler av Edge som av de svenska myndigheterna ansetts kunna ha militär koppling.

En överenskommelse mellan parterna väntades dock bli klar nu i oktober i år.

Enligt SVT:s granskning kan Edge användas som ett centralt verktyg för att utveckla stridsflygplan, missiler och drönare.

KTH:s rektor vidhåller dock att samarbetet med CAE bara gällt grundläggande forskning inom strömningsdynamik.

Men vilken är din bild av vad kineserna vill få ut av avtalet?

- Jag har ju inte själv varit inblandad i det här. Det är ju forskare som lett projektet.

På frågan om KTH erbjudit Kina delar av mjukvaran som kan anses vara försvarsrelaterade, svarar han ett antal moduler i Edge varit undantagna i den planerade exporten till Kina.

Vad har de avsett?

- Det kan jag inte säga något om.

Samtidigt som KTH har förhandlat med kineserna har FOI utvecklat ännu en modul, enligt Gudmunson.

- Också den bedömer vi inte ska ingå, den kommer också att undantas säger han.

Vad är det för slags modul? Vilken funktion har den i dataprogrammet?

- Det kan jag inte svara på.

Enligt FOI i dag blev man 2013 klar med en lastfällningsmodul.

Inspektionen för strategiska produkter, ISP, som ger tillstånd för svensk vapenexport har under 2014 granskat nya moduler i Edge. De ska varken utgöra krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden.

Men - i stället kan de falla in inom ramen för principen ”catch-all”, som kommit till för att stoppa produktion och spridning av kärnvapen i världen.

”ISP konstaterar dock samtidigt att det föreligger en risk för att Edge med utvecklad funktionalitet mot rörliga objekt kan komma att användas i massförstörelsesammanhang (missiler) eller av användare i embargoländer”, skriver ISP:s kommunikationsansvariga Diana Malm i mejl till Ny Teknik.

ISP har nu därför bett FOI att klassa Edge i flera versioner, det senare beroende på vilket stat som vill ha licens att använda programmet.

Men även om Edge varken kan klassas som krigsmateriel eller som en produkt med dubbla användningsområden, så kan det ändå vara förbjudet att exportera.

Det senare inom ramen för bestämmelsen om catch-all i regelverket kring produkter med dubbla användningsområden, enligt Diana Malm.

Hon förklarar att principen innebär att alla varor och all teknik – även helt civila varor och helt civil teknik ”som kan användas i massförstörelsesyften eller för militär slutanvändning i ett land som omfattas av ett vapenembargo” kan omfattas av tillståndskrav för export."

Det är ISP som avgör vad som gäller i det enskilda fallet.

KTH:s rektor kan dock inte i dag lämna besked om lärosätet kommer att ansöka om tillstånd hos ISP, för att exportera Edge till kinesiska CAE.

- Nej, vi får se vad utredningen kommer fram till.

FOI presenterade på fredagen en lista över funktioner i Edge som KTH har FOIs tillstånd att vidarelicensiera.

ISP meddelade på fredagseftermiddagen att ”det har initierats en kontakt mellan KTH och ISP” och att vidare samtal kommer att föras om Edge.