Övriga nyheter

Ökar volymen med ny superfabrik

Lindbäcks i Piteå bygger flerbostadshus där även stommarna är i trä. De möter en så kraftigt ökad efterfrågan att de bygger en helt ny fabrik där flödet ska bli ännu effektivare än tidigare. ”Efter att ha jobbat med det i 20 år är vi i ett läge där vi kan börja prata industrialisering på riktigt”, säger vd Stefan Lindbäck. Foto: Marie Alpman
Lindbäcks i Piteå bygger flerbostadshus där även stommarna är i trä. De möter en så kraftigt ökad efterfrågan att de bygger en helt ny fabrik där flödet ska bli ännu effektivare än tidigare. ”Efter att ha jobbat med det i 20 år är vi i ett läge där vi kan börja prata industrialisering på riktigt”, säger vd Stefan Lindbäck. Foto: Marie Alpman
Lindbäcks i Piteå bygger flerbostadshus där även stommarna är i trä. De möter en så kraftigt ökad efterfrågan att de bygger en helt ny fabrik där flödet ska bli ännu effektivare än tidigare. ”Efter att ha jobbat med det i 20 år är vi i ett läge där vi kan börja prata industrialisering på riktigt”, säger vd Stefan Lindbäck. Foto: Marie Alpman
Lindbäcks i Piteå bygger flerbostadshus där även stommarna är i trä. De möter en så kraftigt ökad efterfrågan att de bygger en helt ny fabrik där flödet ska bli ännu effektivare än tidigare. ”Efter att ha jobbat med det i 20 år är vi i ett läge där vi kan börja prata industrialisering på riktigt”, säger vd Stefan Lindbäck. Foto: Marie Alpman
En gång i veckan håller arbetslagen förbättringsmöten. ”Det handlar om att veta att arbetsgivaren efterfrågar mer än ett hammarslag”, säger Stefan Lindbäck. Foto: Marie Alpman
En gång i veckan håller arbetslagen förbättringsmöten. ”Det handlar om att veta att arbetsgivaren efterfrågar mer än ett hammarslag”, säger Stefan Lindbäck. Foto: Marie Alpman
Den nya fabriken kallas ”superfabriken” och är Lindbäcks Byggs största investering någonsin. Foto: Marie Alpman
Den nya fabriken kallas ”superfabriken” och är Lindbäcks Byggs största investering någonsin. Foto: Marie Alpman
Nedräkning pågår till invigningen av nya fabriken. Foto: Marie Alpman
Nedräkning pågår till invigningen av nya fabriken. Foto: Marie Alpman

Lindbäcks Bygg i Piteå har byggt hus med industriella metoder i 20 år. Nu höjer man ribban. Företagets nya fabrik ska bli lika effektiv som de bästa bilfabrikerna.

Publicerad

Väggarna i planeringsrummet är täckta av projektdokument. På en display står exakt hur lång tid det är kvar till invigningen den 19 december 2017.

– Det är viktigt med ett tydligt mål, annars missar du, säger ­Stefan Lindbäck, vd för familje­företaget Lindbäcks Bygg i Öjebyn utanför Piteå.

Den nya husfabriken som kostar en halv miljard kronor är den största investeringen i företagets historia. När den når full kapacitet trefaldigas den årliga produktionen av färdiga lägenheter från dagens 800 till 2 400.

När det gäller effektivitet ska den bli i klass med de bästa bilfabrikerna, slår Stefan Lindbäck fast.

– Utmaningen är att på två års tid uppfinna ett sätt att producera bostäder med hälften så mycket personal som vi har i dag.

Företaget har kommit långt i arbetet med lean, och anses som ett föredöme i byggbranschen. ­Husen byggs i fabrik med industriella metoder, men Stefan Lindbäck är inte nöjd.

– Vi har bara krafsat på ytan. ­Efter att ha jobbat med det i 20 år är vi i ett läge där vi kan börja prata industrialisering på riktigt. Vi har jättestor efterfrågan, därför vågar vi göra det här nu.

Han visar runt i den nuvarande fabriken. Här produceras 45 lägenhetsmoduler i veckan. Varje modul är på 25–30 kvadratmeter, inredd och klar med parkett, kök och badrum. Som legobitar sätts de sedan ihop på byggplatsen till flerbostadshus på 2–8 våningar.

Läs mer:

Allt som görs är kundspecifikt. I den första delen av produktionshallen byggs väggar, golv och tak, allt med stommar av trä.

På ett rullband ligger en vägg med fönster, färdig att åka vidare för att få isolering och gipsskivor på insidan. Rullbandet är bara ett av många exempel på förbättringar i produktionen, förklarar Stefan Lindbäck.

– Tidigare hade vi fasta stationer och rörde ett fönster nio gånger. Nu behöver vi bara röra fönstret två gånger tack vare att vi tänkt till lite grann.

De anställda jobbar i lag. Dagen börjar med ett planeringsmöte som kallas daglig styrning, precis som i många bilfabriker. En gång i veckan hålls ett förbättringsmöte.

– Det handlar om att veta att ­arbetsgivaren efterfrågar mer än ett hammarslag och tänka till det där lilla extra. Då får man till slut en självförbättrande organisation.

I mitten av hallen sätts golv, väggar och tak ihop. I tre parallella flöden görs modulerna klart invändigt. Väggarna spacklas och målas, golven läggs och kök och badrum inreds.

I den nya fabriken ska det bara bli ett flöde. För att lära sig hur det ska gå till ska den nuvarande produktionen byggas om under semestrarna, förklarar ­Stefan Lindbäck. Syftet är att bli effektivare.

– I dag kan vi fortsätta att producera även om det blir stopp i ett av flödena, men det går inte med bara ett. Då stannar allt och vi tvingas gå till roten med problemen.

– Det funkar i bilindustrin så varför skulle det inte funka här ?

Samtidigt går man upp till tvåskift, både för att klara alla beställningar och för att hinna skola in ny personal. Målet är att hälften av de 150 anställda i den nya fabriken ska vara tjejer. I dag är andelen under 10 procent. ­Stefan Lindbäck säger att det finns skäl att bryta mans­dominansen i bygg­industrin.

– Det finns knappt en snickare som kan jobba aktivt efter 60 år. Om vi bygger upp en arbetsplats som attraherar tjejer blir det mindre av ett muskelyrke och mer ett hjärnyrke.

På frågan varför han och företaget sätter ribban så högt svarar han:

– Jobbar du i en bransch med stor efterfrågan och lågt konkurrenstryck så får man sätta konkurrensen själv och tvinga sig att hela tiden bli bättre.

Lindbäcks Byggs nya ”Superfabrik”

Den nya fabriken i Piteå hamn får en yta som motsvarar cirka sju fotbollsplaner.

Investeringskostnaden är omkring 480 miljoner kronor.

Kapacitet: 1 600 lägenheter per år.

Tilllsammans med produktionen i Öjebyn: 2 400 lägenheter per år.

150 personer kommer att ­anställas utöver de omkring 250 som arbetar på Lindbäcks i dag.

Invigning: 19 december 2017.

Produktionsstart: Januari 2018.