Opinion

Ohly: Våga vara innovativ

Lars Ohly (V) Foto: Bertil Ericson/Scanpix
Lars Ohly (V) Foto: Bertil Ericson/Scanpix

Ny Teknik utmanar i senaste numret partierna att beskriva sin innovationspolitik apropå folkpartiledaren Jan Björklunds förslag. Det är bra att Jan Björklund sent om sider vaknat i efterdyningarna av Astra Zenecas nedläggning i Lund men som vanligt när det gäller alliansen är mantrat bara ett: sänk skatten, sänk skatten, skriver Lars Ohly (V) och Kent Persson (V).

Vänsterpartiet lade i höstas fram ett antal förslag i sina riksdagsmotioner som visar på en väg mot ett mer innovationsrikt samhälle med ett ökat antal nya arbetsplatser och nya jobb.

Vår analys är att den senaste djupa krisen i världsekonomin har visat på ett skifte. De gamla marknadsekonomierna tappar i kraft och Ostasien får en allt tydligare roll i världsekonomin.

För Sveriges del syns det i att industrisektorn än en gång har förlorat många arbetstillfällen. Om de stora svenska företagen växer så växer de först och främst i utlandet. Svenska företag är relativt starka på de traditionella marknaderna - Tyskland, USA och Norden – medan de tappar i förhållande till andra industriländer på de nya snabbväxande marknaderna som Indien och Kina. För att vända utvecklingen behövs följande:

• En innovations- och riskkapitalfond måste inrättas med särskilt fokus på små och medelstora industri – och tjänsteföretag. Insatser som stärker det svenska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft ska särskilt prioriteras. Extra utdelningar från Vattenfall på 5 miljarder kronor ska vara grunden. Detta är den rödgröna oppositionen överens om.

• Vänsterpartiet vill se demonstrationsanläggningar som ett stöd för ovan nämnda företag som arbetar på växande marknader för miljöteknik och produktionssystem för integrerad energi- och materialproduktion. Här är vi beredda att satsa en ordentlig del av innovationsfondens medel.

• Vi föreslår också till att börja med 50 miljoner kronor till offentlig innovativ upphandling för miljö, energi, hälsa, säkerhet, IT och telekom. Vi vill minska riskerna för olika delar av den offentliga sektorn som riskerar att hämma upphandlingar av innovativa lösningar.

• Vi vill fördubbla anslaget till Vinnovas Forska & Väx-program där behoven är stora och intresset stort.

• Vi vill satsa medel för att stärka det regionala innovations- och såddkapitalet genom Almi.

• Vi vill öka exportansträngningarna särskilt till de nya, växande marknaderna

• Vi vill utöka möjligheterna till Forskning och Utveckling genom kreditering på skattekonto för småföretag.

Det finns möjligheter för ett framtida, modernt Sverige om vi väljer den innovativa vägen. Vi vill ta ett gemensamt ansvar för en politik för utveckling som ger förutsättningar för nytänkande och innovationer att öka.

Lars Ohly

partiledare Vänsterpartiet

Kent Persson

ledamot i näringsutskottet (V)