Digitalisering

OECD: Sverige bör höja lärarlöner

Länder med goda skolresultat har högre lärarlöner än Sverige, understryker OECD som utvärderat den svenska skolan. Samtidigt saknas karriärmöjligheter för svenska lärare. På regeringens begäran har OECD gjort en snabbanalys efter det rekordlåga svenska resultatet i den senaste Pisamätningen.

Publicerad

OECD:s chef för utbildningsfrågor Andreas Schleicher, som alltså har en mycket tung internationell post, har besökt Sverige och svenska skolor ett antal gånger. Att svensk skola backat, både över tid och i förhållande till andra länder, har högst konkreta förklaringar enligt honom:

– Det har att göra med läraryrkets sjunkande status och hur man valt att styra resurser. Till skillnad från högpresterande länder har Sverige prioriterat mindre klasser framför bättre lärare.

Forskningen har visat, påpekar OECD, att storleken på klassen har svag koppling till hur eleverna presterar.

– I de högpresterande länderna har lärarna högre löner men också tydliga karriärmöjligheter, vilket är väldigt viktigt.

Att lyfta lärarkåren är centralt, enligt OECD:s rapport.

– Det är ingen snabb och enkel lösning, men länder som Polen och Tyskland har åstadkommit förbättringar på fem-sex år, säger Andreas Schleicher.

Enligt honom har Sverige ovanligt goda möjligheter att göra detsamma.

Utbildningsminister Jan Björklund pekar på de statliga stödpengarna till karriärtjänster för lärare.

– Kommunerna har ju misslyckats med detta.

TT: Ser du slutsatsen att lönerna behöver höjas som en känga till arbetsgivarna?

– Om man så vill. OECD tar inte ställning till huvudmannaskapet men det är klart att läraryrket måste bli mer attraktivt. Där har Sverige, med kommunaliseringen, misslyckats.

Schleicher säger att elevers prestation påverkas av vad som förväntas av dem; i topplandet Finland finns ingen tolerans för misslyckande. Där finns en klar bild av vem som har ansvar och inför vem. I Sverige däremot säger många elever att bra resultat är en fråga om talang, tur, lärare och utbildningsmaterial i stället för att som i högpresterande länder se att den egna insatsen är viktig.

– Alla lärare bör ha höga förväntningar på alla elever. Elever i högpresterande länder säger just att det är deras egna ansträngningar, med lärarens stöd, som ger resultat, säger Andreas Schleicher.

Jan Björklunds slutsats av rapporten är att betyg bör införas från årskurs fyra och att skolan ska återförstatligas.

– Man sprider ut ansvaret för skolor på 290 kommuner och många av dem grejar inte det. Det är också uppenbart att vi behöver fokusera på studiedisciplin och återta mer aktiv, lärarledd undervisning, säger han.

– Det är väldigt intressant att OECD pekar på behovet av höja lärarlöner, säger MP:s språkrör Fridolin som nu menar att det är dags för stat och kommun att ta gemensamt ansvar för att uppvärdera läraryrket.

Socialdemokraternas skoltalesman Ibrahim Baylan anser att det behövs en nationell handlingsplan för att lyfta skolan och höja lärarnas löner och status.