Övriga nyheter

… och de slutar sälja skivan

Här monteras Magna Board, magnesiumoxidskivan som försäljaren Gröning Board inte har haft några fuktproblem med. Foto: Jorgen Steen
Här monteras Magna Board, magnesiumoxidskivan som försäljaren Gröning Board inte har haft några fuktproblem med. Foto: Jorgen Steen
Mattias Elfström Andersson
Mattias Elfström Andersson

Fasadleverantören Sto har fått flera reklamationer som gäller fukt på sin magnesiumoxidskiva Eco Board. Därför har den tagits ur försäljning.

Publicerad

Sto har sålt magnesiumoxidskivan Eco Board sedan 2009, inledningsvis för våtrum, men det användningsområdet togs bort efter något år.

– Det var mycket problem med formstabilitet, med leveranserna från Kina och strukturproblem på skivan, att den inte var dimensionerad exakt. Det fanns inga kopplingar till de fuktproblem som diskuteras nu, säger Jon-Erik Bäckström, chef för Stos produktchefsgrupp.

Sedan dess har Sto rekommenderat Eco Board som vindskydd i fasader. Uppskattningsvis har 10 000–15 000 skivor sålts i Sverige.

I höstas fick Sto en reklamation om höga fukthalter i en byggnad i Skåne och inledde en utredning om Eco Board. I dagsläget har ungefär 15 reklamationer lämnats till Sto om skivan.

Företaget har anlitat tre fuktkonsulter som ska undersöka reklamationerna och skivans fukttekniska egenskaper.

I början av året uppdaterade företaget produktdatabladet för skivan med information att den inte ska användas i högre relativ fuktighet än 83 procent. Det innebar att den inte längre rekommenderades som vindsskydd i fasader.

Men det var först efter larmet från Olof Mundt-Petersen som Sto tog bort skivan från försäljning.

Eco Board har typgodkänts av Swedcert och har också genomgått flera av SP:s P-märkningstester. Men det gjordes inga tester på skivans förmåga att ta upp fukt från luft innan den sattes på den svenska marknaden.

– I efterhand kan man konstatera att det kan finnas brister i testförfarandet. De första indikationerna tyder på att fuktupptagning ur luft borde ha testats, men säkra kan vi inte vara än, säger Jon-Erik Bäckström.

Skivförsäljaren Gröning Board säljer en magnesiumoxidskiva vid namn Magna Board men har inte upplevt några problem med fukt. Mattias Elfström Andersson, produktansvarig för skivan, menar att det är viktigt råmaterialet är rent och att blandningen har rätt proportioner.

Enligt honom är det ett välkänt fenomen internationellt att magnesiumoxidskivor kan ta upp fukt och sedan avge vatten, så kallade ”crying boards”.

– Det beror huvudsakligen på råvaror med bristfällig kvalitet, för hög andel magnesiumklorid, en stor andel trä och felaktig härdningsprocess, säger han.

Inte heller Wekla, som säljer magnesiumoxidskivan Wekla Green Eco Board, har upplevt några fuktproblem eller fått fuktrelaterade reklamationer, säger Marcus Klausson, assistent på företaget.