Samhälle

Nyupptäckt ö i Antarktis: ”Kan ge oss viktig kunskap”

Den nyupptäckta ön ligger i Pine Island Bay, i Amundsenhavet. Istäcket har dolt den från satelliter. Foto: Gui Bortolotto/TT
Den nyupptäckta ön ligger i Pine Island Bay, i Amundsenhavet. Istäcket har dolt den från satelliter. Foto: Gui Bortolotto/TT

Forskare ombord på ett fartyg i Västantarktis har upptäckt en hittills okänd ö. Nu hoppas forskarna att ön ska ge ledtrådar om det öde som väntar kontinentens viktiga glaciärer.

Publicerad

Besättningen ombord på forskningsfartyget Nathaniel B. Palmer har fått syn på en ö vid Västantarktis, i en vik där det enligt kartan inte ska finnas några öar. Sannolikt har den dykt upp på grund av landhöjningen, som är en följd av att de västantarktiska glaciärerna bryts upp och minskar trycket på landmassan.

Den lilla ön består av klippor och är täckt av ett istäcke, vilket kamouflerar den från att bli upptäckt av satelliter – och det är ovanligt att andra båtar färdas så långt söderut. Därför kan forskarna inte säga med säkerhet hur länge ön har varit synlig ovanför vattenytan.

Ön kan ge viktiga ledtrådar

En grupp forskare har redan klivit iland på ön för att ta prover. När proverna är analyserade kan de bland annat ge mer kunskap om hur snabb landhöjningen är, vilket i sin tur ger ledtrådar om hur kontinentens viktiga glaciärer påverkas.

– En snabb landhöjning kan öka påfrestningen på det resterande istäcket så att det bryts sönder snabbare, säger glaciologen Lauren Simkins till tidningen Nature.

– Men höjningen kan också leda till att glaciärerna förankras och blir stadigare, så att de rör sig långsammare mot havet. Den här ön kan ge oss viktig kunskap, tillägger han.

Välkommet avbrott

Ett av forskningsexpeditionens mål är just att studera ismassornas beteende och stabilitet i Västantarktis. Dessutom deltar forskare som studerar djurliv och ekologiska kretslopp i havet. Men på grund av svåra väderförhållanden har forskarna hittills varit tvungna att stanna ombord mer än planerat.

Därför blev upptäckten av den nya ön ett välkommet avbrott. Vid sidan av de vetenskapliga frågorna som uppstod, blev alla ombord indragna i en diskussion om vad den nya ön ska få för namn.

"Det inofficiella namnet är Sif, en av gudinnorna i den nordiska mytologin", skriver biologen Gui Bortolotto i ett mejl till TT.

Fakta: Outforskade isgrottor

Den västantarktiska inlandsisen innehåller tillräckligt mycket vatten för att höja världshavens vattennivå med tre meter.

Prognoserna för isens framtid är dock mycket osäkra, eftersom glaciärsystemet fortfarande är förhållandevis outforskat. Exempelvis finns det enorma isgrottor under de delar av istäcket (shelfisar) som sträcker sig ut över havet.

Dessa grottor och den vattencirkulation som pågår där antas spela en viktig roll för isens utveckling – och de har helt nyligen börjat studeras mer ingående. Bland annat undersöks de av svenska forskare vid Göteborgs universitet.

Källa: polarforskningsportalen.se