Bygg

Nytt badrum på tio dagar

Multihantverkarna ska kunna utföra alla arbetsmoment i badrummet. Foto: NCC
Multihantverkarna ska kunna utföra alla arbetsmoment i badrummet. Foto: NCC
Byggdelarna anländer till arbetsplatsen i platta paket i containrar. Foto: NCC
Byggdelarna anländer till arbetsplatsen i platta paket i containrar. Foto: NCC
Så funkar badrumsrenoveringen.
Så funkar badrumsrenoveringen.

En stamrenovering kan ta från fyra till tio veckor vid traditionell renovering, och det innebär ofta en del besvär för de boende. Med byggbolaget NCC:s nya metod utlovas renovering av en hel stam på tio dagar.

Publicerad

Metoden går ut på att ett nytt rum byggs upp innanför de befintliga väggarna. Därmed kan de gamla kakelplattorna och plastmattorna sitta kvar, vilket minskar rivningsarbetet. Det enda som rivs bort är inredningen, till exempel toalett, handfat och badkar.

De rördelar som behövs i badrummet levereras till byggarbetsplatsen i en färdig våtrumskassett. Via kassetterna kopplas vatten- och avloppsrör sedan ihop mellan lägenheterna.

Eftersom metoden innebär att ett nytt rum byggs upp i det befintliga rummet minskar badrummets storlek något efter renoveringen. Rummet krymper ungefär tre centimeter vid varje vägg och takhöjden blir 18-19 centimeter lägre.

Mellan den nya och gamla väggen bildas en luftspalt som kopplas till husets ventilationssystem. Därmed hävdar NCC att eventuella fuktskador som upptäcks i badrummen inte behöver saneras, utan torkas ut. 

– Vi har satt in fuktmätare i ett par lägenheter som vi har renoverat och följer kurvorna under ett år. Det var 98 procents relativ fuktighet när vi gick in och i dag är det nere i 35-45 procent. Det tog sju dagar ungefär att komma ner i 50 procents relativ fuktighet, säger Claes-Håkan Wahlberg, projektchef på NCC. 

NCC kallar den nya metoden Addera badrumsrenovering. Hittills har tolv våtrum i Norrköping renoverats och nu ska bolaget börja marknadsföra metoden bredare. Och det är särskilt ägare av miljonprogramsfastigheter som NCC hoppas ska vara intresserade.  

Ingemar Samuelson, forskare på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och expert på innemiljö, tycker att Adderametoden låter som en möjlig idé, så länge emissioner från eventuella fuktskador i de gamla väggarna leds bort, så att de aldrig kommer ut i innemiljön. 

– Det här kan fungera, men det gäller att man håller ett flöde som ger undertryck i luftspalten. I golv kan man göra det om man är noggrann. Våtrum i betonghus kan vara ganska lufttäta, då kanske det är ganska lätt att få till ett undertryck i luftspalten, säger han.

Adderametoden har nyligen fått SP:s nya kvalitetsmärke P-märket. Märkningen innebär att SP har kontrollerat NCC:s dokumentation, samt att SP kommer att göra stickprovskontroller av pågående och färdiga renoveringsprojekt.

– Vi kommer att kontrollera att man lever upp till de krav som finns i Boverkets byggregler och att det inte kommer in något som kan påverka inomhusluften, säger Leif Lundqvist, certifieringsingenjör på SP.

I sitt arbete med att ta fram den nya renoveringsmetoden har NCC inspirerats av industriella metoder och filosofin om lean production, det vill säga så lite slöseri i produktionsprocesserna som möjligt. Addera bygger vidare på tanken om monteringsfärdiga byggdelar som NCC satsade stort på i sin fabrik Komplett i Hallstahammar, men som lades ner 2008 med miljardförlust.

Även i Adderametoden levereras byggdelarna i platta paket, lastade i contrainrar, till huset som ska renoveras.  

– Det första man tar ur containern är täckpappen, sen jobbar man sig inåt och när containern är tömd är badrummet färdigt, säger Claes-Håkan Wahlberg.

Hantverkarna som jobbar med Adderametoden ska bli så kallade multihantverkare och kunna utföra alla moment i badrummet. Det är ovanligt inom byggbranschen, som annars präglas av skråtänkande.

Dessutom går hantverkarna en internutbildning på ungefär tre dagar innan de får börja jobba med metoden. Kursen handlar mycket om hur hantverkarna ska möta kunden, vilket också är ett ovanligt inslag i byggbranschen.

– Utbildningen innehåller diskussioner om hur man ska tackla olika personligheter. Möter de en övertrevlig hyresgäst som vill bjuda på kaffe kan de svara på ett bra sätt att de har en tidplan att hålla, säger Claes-Håkan Wahlberg.

Metoden bygger på lean-filosofin

NCC:s satsning på att använda industriella metoder i byggbranschen kraschade stort när fabriken Komplett lades ner 2008.

Men ambitionerna att effektivisera byggprocessen slocknade inte.

Adderametoden spinner vidare på tanken om förtillverkning och standardisering.

En tanke med Komplettfabriken var att öka graden av förproduktion i byggandet. 80 procent av husbygget utfördes i fabrik och resterande 20 procent vid byggarbetsplatserna.

Från fabriken levererades byggmodulerna i platta paket till byggarbetsplatsen, där de monterades. Väggarna var då redan försedda med tapet och golven hade parketten på plats.

I både fabriken och på byggena arbetade montörer som hade rekryterats från industrin.

Filosofin om lean production har inspirerat NCC både i Komplettfabriken och i Adderametoden.

Filosofin handlar om att effektivisera produktionsprocessen genom att minimera slöseriet och ta bort sådant som inte skapar ett värde för kunden.

I Adderametoden fokuserar NCC till exempel på standardisering, effektiv logistik, utbildning av montörerna, utvärdering av arbetet och produktion endast vid behov.