Populärteknik

Ny amerikansk specialstyrka undersöker ufon

I april 2020 offentliggjorde Pentagon tre filmer som visade oidentifierade flygande objekt. Foto: New York Times
I april 2020 offentliggjorde Pentagon tre filmer som visade oidentifierade flygande objekt. Foto: New York Times

En ny amerikansk specialstyrka får i uppdrag att titta närmare på ufon. Syftet är att upptäcka, analysera och registrera oidentifierade flygande fenomen som kan utgöra ett hot mot den nationella säkerheten.

Publicerad

Vid flera tillfällen under 2000-talet har militärt luftrum i USA drabbats av intrång av oidentifierade luftburna objekt. Så sent som i april i år bekräftade Pentagon att tre omtalade videoklipp på sådana ufon var autentiska, en från 2004 och två från 2015. Försvarsdepartementet valde också att offentliggöra filmerna, och meddelade att fenomenen fortfarande var oidentifierade.

Nu meddelar det amerikanska försvarsdepartementet att man inrättar en ny specialstyrka. Den ska titta närmare på den här typen av oidentifierade luftburna objekt och dess potentiella hot mot den nationella säkerheten, berättar Vice.

Uppdraget för specialstyrkan, Unidentified Aerial Phenomena Task Force, som ryms inom USA:s flotta, blir att försöka öka förståelsen för och få insikt i de oidentifierade flygande objektens ursprung.