Digitalisering

”Nu skärper jag tonläget mot operatörerna”

Energiminister Anna Karin Hatt får kritik för att inte vilja ta en dialog om de nya energireglerna. Foto: Scanpix
Energiminister Anna Karin Hatt får kritik för att inte vilja ta en dialog om de nya energireglerna. Foto: Scanpix

För dålig täckning och kapacitetsbrister. Nu måste mobiloperatörerna skärpa sig. Det sade it- och energiminister Anna-Karin Hatt under fredagen och presenterade tre åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

Publicerad

Det finns ett omfattande missnöje bland svenska mobilkonsumenter. För många drabbas av dålig täckning på landsbygden och kapacitetsbrist i städerna. Det meddelade Anna-Karin Hatt när hon under fredagen presenterade tre regeringsuppdrag för att skapa bättre villkor för Sveriges mobilkonsumenter.

-Nu skärper jag tonläget mot operatörerna. Lovar man konsumenterna bra täckning och kapacitet så har man ett ansvar att leverera också, sade hon.

De tre uppdragen går samtliga till Post- och Telestyrelsen (PTS).

För det första ska stickprov genomföras fram till och med den 28 juni i år. Stickproven kommer att ske i olika delar av landet och med olika typer av telefoner, däribland så kallade smarta telefoner.

För det andra ska PTS arrangera regionala dialogmöten som syftar till att öka samverkan mellan till exempel operatörer, kommuner och länsstyrelser. Upptakten blir ett nationellt dialogmöte den 30 maj och hela uppdraget löper till och med 20 december i år.

För det tredje ska en kartläggning av mobilnätsutbyggnaden göras. PTS ska samla in detaljerad information från operatörerna över hur utbyggnaden av de olika mobilnäten fortskrider. Därefter ska PTS ta fram en långsiktig plan för hur mobiltäckningen ytterligare ska kunna förbättras. Uppdraget ska redovisas den 3 mars nästa år.

-Vi har konstaterat brister i flera delar av landet, som till exempel Västerbotten och Kronoberg. Det visar att problemen inte är begränsande till en enstaka operatör eller plats, sade Anna-Karin Hatt och fortsatte:

-Jag tror att operatörerna har blivit tagna på sängen av den snabba utvecklingen med teknikintresserade svenskar, men det är ingen ursäkt.

Anna-Karin Hatt sade också att hon utgår från att operatörerna nu har hörsammat konsumenternas missnöje och att de jobbar på att lösa problemen.

-Det ligger i operatörernas intresse, sammanfattade hon.

Under våren har Anna-Karin Hatt fått kritik i riksdagen av flera riksdagsledamöter, främst från Socialdemokraterna. De har anklagat henne för passivitet när det gäller problemen med mobiltelefoni.