Övriga nyheter

Muller duckar skatteskuld

Saab har fortfarande en skatteskuld med den överhängande månadsvisa skatteinbetalningen är reglerad. Det uppger Ingela Johansson, handläggare på Skatteverket i Göteborg.

Publicerad

Det akuta hotet att Saabs vd Victor Muller, som numera är den ende styrelseledamoten i bolaget, personligen skulle bli ansvarig för Saabs uteblivna skattemiljoner är avvärjt för tillfället.

Saab skulle i går ha betalat in nära 3, 5 miljoner kronor i skatt för december månad men pengarna kom aldrig in på skattekontot under dagen.

Skulden löstes dock i dag genom kvittning.

- Inbetalningen reglerades eftersom bolaget i dag tisdag fick tillbaka överskjutande moms på 21 miljoner kronor, säger skattehandläggaren Ingela Johansson.

Det betyder att bolaget fick ett överskott på 17, 8 miljoner kronor på skattekontot, uppger hon.

Samtidigt har bolaget samlat på sig en skatteskuld på 24 miljoner kronor sedan tidigare. Saab har under vissa månader inte betalat in månadsdebiteringen. Skulden hänför sig till tiden innan företagsrekonstruktionen inleddes och får inte regleras under tiden som denna pågår, säger Ingela Johansson.

Ingela Johansson är statens representant i den borgenärskommitté som företräder fordringsägarna under rekonstruktionen och som leds av rekonstruktören Guy Lofalk. Den senare begärde nyligen att rekonstruktionen i Saab ska upphöra.

Kommittén har täta telefonmöten och har i dag haft ännu ett. Men hur de senaste turerna kring möjlig finansiering uppfattas av fordringsägarna är hemligt.

- Jag är förhindrad att yppa något om vad som sagts på grund av sekretess, säger Ingela Johansson.

Enligt Victor Muller har den kinesiska bolagsintressenten Youngman i dag betalat in omkring 34 miljoner kronor till Saab, som delbetalning i en finansiering.

I övrigt fortsätter Saabs vd att jaga pengar för att säkra betalningar av löner och andra fordringar. Senast på torsdag kl 15 ska parterna ha lämnat in synpunkter till tingsrätten i Vänersborg angående Lofalks begäran om att rekonstruktionen ska upphöra.