Digitalisering

Mobilt bredband sänks till 299 kr - om dagen

Telia sätter nu ett kostnadstak på mobilt bredband när man befinner sig utomlands i Europa. Maxpriset blir 299 kronor per dygn. Telia understryker att det är en sänkning med 90 procent.

Publicerad

De som skaffar mobilt bredband har i dag oftast ett avtal med fri trafik för ett fast pris i månaden, men den som surfar utomlands upptäcker snart att avtalet bara gäller i Sverige.

Med dagens taxa kostar det exempelvis 3.200 kronor för en företagskund att surfa upp 100 megabyte utomlands.

Telias påpekar därför att det nya pristaket, som gäller företagskunder och trafik upp till 100 megabyte, motsvarar en sänkning med 90 procent.

Stefan Trampus, marknadschef för mobila företagstjänster på Telia i Sverige, kan du förstå att 299 kronor per dygn ändå uppfattas som mycket pengar?

- Ja och nej. Vi har stämt av med företagskunder och den feedback vi fått är att detta är en prispunkt som är helt ok.

- Alternativet är att köpa ett abonnemang på plats i de här länderna, när man är där. Och den tidsbesparing som man gör som affärsresenär genom att använda sitt mobila bredband från Telia, uppväger kostnaden.

Han förklarar att prisnivån också styrs av det pris utländska operatörer tar ut av Telia.

Pristaket som Telia kallar för European Connect gäller med 24 utvalda operatörer i 19 länder.

Upp till 299 kronor, samt för trafik utöver 100 megabyte är priset per megabyte 30 kronor.

- Utifrån de användarmönster som finns i dag gör vi bedömningen att det gott och väl bör räcka med 100 megabyte per dag. Medelutnyttjandet är lägre än 50 men mer än 10 megabyte per dag, säger Stefan Trampus.

Pristaket gäller endast mobilt bredband, och inte för surf i mobilen, som alltså kan kosta mer än 299 kronor per dygn.

Framöver siktar Telia på att införa ett pristak för mobilt bredband utomlands även för privatkunder.