Digitalisering

Mobilstressen ger dig sämre livskvalitet

Foto: Thomas Trutschel/photothek images UG / Alamy
Foto: Thomas Trutschel/photothek images UG / Alamy
Foto: Shutterstock/IBL
Foto: Shutterstock/IBL

Att alltid vara tillgänglig leder till oro, stress, ångest, depression och psykisk ohälsa, säger Sir Cary Cooper, organisationspsykolog vid Manchester Business School.

Publicerad

Ett nytt och snabbt växande fält är forskningen om den teknikstress människor med smartphones allt mer utsätts för.

Medarbetare som dygnet runt är eller förväntas vara tillgängliga mår allt sämre och får en lägre produktivitet och en sämre livskvalitet, konstaterar bland andra Ron Friedman, psykolog och författare till boken "The best place to work".

En studie av bland andra William Becker vid Virginia Tech visar att det inte enbart är tiden som tillbringas med att svara på jobbmail som gör människor stressade, utan också stressen och förväntan att behöva svara på mail efter arbetstid.

Ett företag som tagit denna forskning på allvar är Porsche, som i ett uttalande sagt att all e-post som skickas till anställda mellan 19 och 06 ska returneras till avsändaren.

I Frankrike har man lagstiftat om att anställda nu har rätt att koppla ner sig från jobbtelefoner utanför arbetstid.

När det gäller vad man själv kan göra för att på bättre så rekommenderar Heidi Hanna, chef på Amerikanska stressinstitutet, att man ska undvika att multitaska, när det är möjligt. Om du jobbar med ett projekt, försök att undvika att hela tiden kolla inboxen samtidigt. Det minskar bara din produktivitet och ökar din stress.