Bygg

Miljömärke för vägar på frammarsch

Brittiska systemet Ceequal.
Brittiska systemet Ceequal.

Sedan något år tillbaka är det möjligt att miljömärka broar, tunnlar och vägar enligt det brittiska systemet Ceequal. Nu ska en projektgrupp utreda om systemet kan få en svensk anpassning.

Publicerad

På husbyggnadssidan finns redan flera miljömärkningssystem, till exempel Green Building, Breeam och Leed. På anläggningssidan är det mer knapert med miljömärkning.

Men Storbritannien har systemet Ceequal för anläggningsprojekt. Det har getts en internationell version som redan har använts på några projekt i Sverige.

-Det finns en efterfrågan bland både byggherrar och entreprenörer att kunna mäta projektens hållbarhet, säger Stefan Uppenberg, hållbarhetskonsult på WSP.

I det brittiska systemet bedöms hållbarhetsarbetet i projektet. De beställare, projektörer och entreprenörer som gör mer än vad lagen kräver för att nå goda miljömässiga och sociala resultat premieras. Projekten kan få betygen Pass, Good, Very Good och Excellent.

Nu ska en svensk grupp utreda om det brittiska systemet kan anpassas till svenska förhållanden, och om Sweden Green Building Council kan sköta certifieringen.

-På sikt känner branschen att man vill ha en svensk administration av det här och anpassa systemet till svenska förhållanden. Det finns en del frågeställningar kopplat till lagar och krav. Vi har olika planläggningsprocesser som gör att vi arbetar på lite olika sätt, säger Stefan Uppenberg.

Den svenska gruppen består av Trafikverket, NCC, Skanska, Peab och WSP. Arbetet finansieras av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

Stefan Uppenberg hoppas att en svensk anpassning av Ceequal ska leda till att anläggningsbranschen blir mer medveten om miljö- och hållbarhetsfrågor.

-Jag tror att vi går åt det hållet att certifieringssystem kommer att bli vardagsmat, checklistan som man jobbar efter i anläggningsprojekt, säger han.

Ceequal har använts i ungefär 430 projekt världen över.