Populärteknik

Ljudet från 3d-skrivaren avslöjar vad som tillverkas

Med inspelade ljud från en 3d-skrivare lyckades forskare tillverka en kopia av det som skrevs ut. UCI
Med inspelade ljud från en 3d-skrivare lyckades forskare tillverka en kopia av det som skrevs ut. UCI

När ljudet från en 3d-skrivare spelas in med exempelvis en mobil kan det användas för att kopiera det som tillverkats med en annan skrivare.

Publicerad

En 3d-skrivare ger ifrån sig en mängd olika mekaniskt alstrade ljud när motorer, extrudrar, pumpar och andra komponenter arbetar för att tillverka ett föremål.

Nu har forskare vid University of California i Irvine visat att dessa ljud är så specifika att de efter inspelning, analys och databearbetning avslöjar vad som tillverkades i 3d-skrivaren.

Forskarnas algoritmer kan helt enkelt användas för att återskapa den så kallade G-koden som skrivaren använder för att sina utskrifter.

I en test lyckades forskarna återskapa ett 3d-utskrivet nyckelformat föremål med en noggrannhet på nästan 90 procent, skriver universitetet.

Forskarna använder själva en professionell ljudinspelare men enligt projektledaren Mohammad Al Faruque går det lika bra att använda en vanlig smartphone för inspelningen.

Då den här möjligheten uppenbarats föreslår forskarna att skrivartillverkarna på något sätt modifierar ljuden så de inte kan användas för exempelvis industrispionage.

- Man bör i alla fall förhindra att människor bär med sig en mobiltelefon i närheten av skrivare som exempelvis används för att tillverka hemliga prototyper, säger Mohammad Al Faruque till UCI News.