Digitalisering

Långt och djupt samarbete med NSA

Försvarets radioanstalts samarbete med USA påbörjades redan 1954, uppger SVT:s Uppdrag granskning. I flera omgångar har samarbetet fördjupats.<br/> – Riktigt intressanta uppgifter, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys.

Publicerad

Det ursprungliga avtalet innehöll även samarbeten med andra länder. 2004 avslutades det och Sverige skrev då ett bilateralt avtal med USA som knöt NSA närmare Försvarets radioanstalt (FRA). Enligt läckta dokument från 2011 som Uppdrag granskning tagit del av har samarbetet därefter ökat och FRA har försett NSA med tillgång till sin kabeltrafik.

Fredrik Wallin, talesperson på FRA, säger till TT att myndigheten kan byta information, men att det aldrig handlar om tillgång till hela kablar.

– Vi lämnar aldrig ifrån oss något utan att få någonting i utbyte. Vi har möjlighet att samla in information i vår del av världen, sedan kan vi byta till oss information från andra delar av världen som skulle vara svårare att inhämta. Det kan vara information som har stor betydelse för svensk utrikespolitik, som konflikter.

Enligt källor till Svenska Dagbladet kunde Sverige förutspå Georgienkriget 2008, vilket USA missade.

– Vi kunde se hur ryssarna transporterade fram förband och hur det sedan blev tyst. Det betydde att allt var på plats och att de sista förberedelserna gjordes för att slå till, säger en person med insyn enligt tidningen.

Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, anser att avtalet från 1954 kan sätta frågetecken kring bilden av Sveriges alliansfrihet.

– Det här är ett löpande alliansförhållande i fredstid, säger han.

Uppgifterna väcker också frågan om hur inblandade USA och Storbritannien var i FRA-lagens tillkomst 2008.

– Om det är så att det finns en utländsk koppling i tillkomsten av lagen kan man se konturerna av en kommande politisk skandal av rätt betydande omfattning i Sverige, som handlar om vem som egentligen bestämmer över den svenska säkerhetspolitiken.

Agrell ser det också som problematiskt om det visar sig att NSA fått tillgång till obearbetad information från FRA, något som förnekats från svenskt håll.