Digitalisering

Lagändring kan ge tusentals fler snabbt bredband

Installation av fiber för bredband till en fastighet i Norrbotten. Arkivbild. Foto: Helena Landstedt / TT
Installation av fiber för bredband till en fastighet i Norrbotten. Arkivbild. Foto: Helena Landstedt / TT

Ytterligare 150 000 hushåll och företag skulle kunna få tillgång till snabbt bredband genom en lagändring. Den bedömningen gör Svenska stadsnätsföreningen, som vill att kommunala aktörer ska få bygga bredband i angränsande kommuner.

Publicerad

– Det här är en avgörande faktor för att komma på spåret igen, för den fortsatta utbyggnaden, säger föreningens vd Mikael Ek.

Han syftar på att takten i den svenska bredbandsutbyggnaden nu sjunker, eftersom den i allt högre grad sker i glesbygd där det är dyrare att bygga. Statistik som Post- och telestyrelsen (PTS) släppte i förra veckan visar att drygt åtta av tio hushåll och företag i dag har tillgång till snabbt bredband – långt under målet om 95 procents täckning redan i slutet av innevarande år.

För att få fart på utbyggnaden igen vill Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att kommunal bredbandsverksamhet ska undantas från den så kallade lokaliseringsprincipen, som säger att kommuner bara får bedriva verksamhet inom den egna kommunens gränser. Ett krav som Svenska stadsnätsföreningen alltså stämmer in i.

För pessimistiskt

PTS har utrett effekterna av ett sådant undantag och bedömer att, beroende på hur det utformas, ytterligare mellan 5 000 och 20 000 hushåll och företag skulle kunna anslutas till bredbandsnätet.

En alldeles för pessimistisk bedömning, tycker Svenska stadsnätsföreningen, som frågat de egna medlemmarna – främst kommunala bolag – om utbyggnadspotentialen. Svaret: sammanlagt 150 000 anslutningar.

– Och det bygger på den kunskap som finns därute, lokalt. Så vår bedömning är att PTS har varit väl snåla, säger Mikael Ek.

Lägre nota

Han pekar på att det sedan tidigare finns undantag från lokaliseringsprincipen när det gäller annan samhällsviktig infrastruktur, som el och vatten – och bedömer att ett undantag även för bredband skulle sänka statens bredbandsnota.

PTS har tidigare beräknat att det krävs statliga satsningar om minst 22 miljarder kronor, utöver de kommersiella investeringarna, för att regeringen ska nå sitt mer långsiktiga mål: Att samtliga hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025.

– Vi hävdar att genom att använda befintlig infrastruktur, och låta våra medlemmar bygga över kommungränserna, så kommer behovet av stöd att bli lägre, säger Mikael Ek.

Fakta: Stadsnät

Ett stadsnät är ett lokalt bredbandsnät, vanligen baserat på fiberoptik.

Det finns cirka 160 stadsnät i Sverige. Den absoluta merparten, drygt nio av tio nät, är kommunalt drivna.

Oftast är stadsnäten öppna för privata tjänsteleverantörer, som kan hyra in sig och erbjuda sina tjänster till hushåll och företag.

Källa: Svenska stadsnätsföreningen