Populärteknik

Krocken med ett svart hål utlöste supernova i förtid

Det dröjde flera år mellan röntgenstrålningen från stjärnans kollaps och radiovågorna från den stora explosionen. Foto: Chuck Carter
Det dröjde flera år mellan röntgenstrålningen från stjärnans kollaps och radiovågorna från den stora explosionen. Foto: Chuck Carter

Stjärnor kan bli supernovor först när de har gjort slut på sitt kärnbränsle. Men nu har astronomer observerat hur ett förmodat svart hål tvingade fram en explosion i förtid.

Publicerad

I New Mexico ligger Very Large Array, ett radioteleskopiskt observatorium som utgörs av 27 parabolteleskop. 2017 fångade projektet VLA Sky Survey in radiovågor från en ovanligt stark källa. Nu tror sig ett team vid Caltech ha en förklaring till utbrottet.

Enligt astronomerna handlar det om ett fenomen som aldrig tidigare har observerats. Resterna av en exploderad stjärna, i form av ett svart hål alternativt en neutronstjärna, har kolliderat med sin tidigare syskonstjärna. Caltechs upptäckt är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science.

– Vanligtvis exploderar massiva stjärnor som supernovor när de får slut på sitt kärnbränsle. Men i det här fallet så har ett inkräktande svart hål eller neutronstjärna triggat sin sällskapande stjärna att explodera i förtid. Det här är första gången som man har kunnat bekräfta att en supernova har utlösts av en sammanslagning, säger Gregg Hallinan, professor i astronomi vid Caltech i ett pressmeddelande.

Starka radiovågor uppstod

Det svarta hålet eller neurtronstjärnan förmodas ha legat i en tät omloppsbana kring sin syskonstjärna och över tid sugit upp dess atmosfär, som slutligen gick helt förlorad för några hundra år sedan. Gasen har sedan stötts ut i rymden där den har bildat en tjock ring – en så kallad torus. Processen förde de två allt närmare varandra tills det svarta hålet kraschade in i stjärnan, som då kollapsade och exploderade i form av en supernova.

Teamet letade efter radiotransienter, korta och därmed svårfångade stötar av radiovågor. De hittade då det mest kraftfulla exemplet hittills som kopplats till en supernova. Vakna astronomer noterade dock att samma plats, VT 1210+4956, flera år tidigare var ursprunget till en stöt av stark röntgenstrålning, och källan var den jetstråle som då sköt ut ur stjärnans centrum när den kollapsade.

De starka radiovågorna uppstod först när den exploderande stjärnan nådde ut till ringen av gas som tidigare hade kastats ut av det förmodade svarta hålet, vilket tog flera år.

Scenariot med en kollision som triggar en supernova har tidigare beskrivits teoretiskt, men man har aldrig kopplat samman de två händelserna med jetstrålen från den kollapsande stjärnan och radiovågor som uppstår när explosion möter en torus av gas.