Digitalisering

Kreosot förbjuds i hela EU

Det giftiga impregneringsmedlet kreosot ska förbjudas inom hela EU senast år 2003. Det framgår av ett förslag till nytt direktiv från EU-kommissionen.

Kommissionen motiverar direktivet med att nya upptäckter stärker sambandet mellan medlet och uppkomsten av cancer.

Direktivet innebär att såväl marknadsföring, användning som varor behandlade med medlet blir förbjudna. En viss industriell användning ska fortfarande vara tillåten.

I Sverige är två kreosotpreparat fortfarande godkända och används för impregnering av till exempel järnvägssyll.