Populärteknik

Kostnaden för Galileo skjuter i höjden

Galileosatelliter runt jorden. (Illustration ESA)
Galileosatelliter runt jorden. (Illustration ESA)

Kostnaderna för det kraftigt försenade satellitnavigeringssystemet Galileo rusar iväg och hotar därmed tidplanen igen.

Publicerad

Det europeiska alternativet till amerikanska GPS, satellitnavigeringssystemet Galileo, håller inte budgetramarna. Från den ursprungliga kostnaden på 32 miljarder kronor räknar EU-kommissionen nu med ytterligare kostnader på 18 miljarder, sammanlagt 50 miljarder kronor till 2020.

Dessutom har prognosen för den årliga driftskostnaden på 2 miljarder kronor nu ökat till 8 miljarder.

2020 ska Galileo vara komplett med 30 satelliter i tjänst. Men redan om tre år ska 18 satelliter kunna erbjuda en begränsad mängd tjänster, däribland sök- och räddningstjänster.

Först med alla 30 satelliter på plats kan man utnyttja systemet för flygnavigering och andra kommersiella tjänster. Men problemet är att finansieringen av de ytterligare 18 miljarderna som behövs är oklar.

Kan inte EU-länderna snabbt komma överens om tilläggsfinansieringen riskerar hela projektet att försenas ytterligare. Enligt den ursprungliga planeringen skulle alla 30 satelliterna ha tagits i drift 2008. Således 12 år efter den ursprungliga tidplanen.