Miljö

Kompromiss i EU för minskade avgaser: 35 procent

Foto: Jan Collsiöö/TT & AP Photo/Virginia Mayo/TT
Foto: Jan Collsiöö/TT & AP Photo/Virginia Mayo/TT

EU:s dragkamp om procenten slutade på 35. Så mycket ska framtida bilars utsläpp tvingas ned, enligt miljöministermötet i Luxemburg.

Publicerad

I ministerrådsbyggnaden i Luxemburg pågick tuffa diskussioner hela tisdagen. Förslagen varierade från EU-kommissionens siffra, 30 procent lägre koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon till år 2030 jämfört med nivån år 2021, upp till 50 procent.

Bland andra Sverige, Finland och Storbritannien i främst västra och norra Europa har gått i bräschen för kritiken att 30 procent är alldeles för lite.

EU-ministrarnas beslut om 35 procents lägre koldioxidutsläpp år 2030 blev en besvikelse för miljöminister Karolina Skog (MP).

– Från svensk sida är vår analys att den lämpliga nivån är 50 procent, baserat både på vad EU behöver göra och vad vi behöver göra i Sverige, sade miljöminister Karolina Skog på väg in till mötet.

”Var försiktiga”

Samtidigt har hon kollegor som vill gå helt i motsatt riktning.

– Vi motsätter oss starkt målsättningar för bilar och fordon som går utöver ursprungsförslaget om 30 procent. Var försiktiga! manade exempelvis Slovakiens miljöminister Laszlo Sólymos i den offentliga ministerdebatten på mötet.

I flera bilfabrikstäta och klimatförändringsskeptiska länder i Öst- och Centraleuropa är oron stor för såväl arbetstillfällen som för att de mer klimatanpassade bilarna ska bli för dyra.

– Kommissionens förslag är tillräckligt. Om enskilda vill göra mer kan det göras nationellt, sade kollegan Richard Brabec från Tjeckien.

Österrikes förslag

På de försiktigas sida står även Tyskland, där politikerna är pressade av den jättelika bilindustrin.

Kompromissen om 35 procent, som alltså nu antagits, kom från EU:s nuvarande ordförandeland Österrike.

Men även den siffran döms ut. Miljövänner tycker den är alldeles för oambitiös.

– Det har fuskats för mycket, alldeles för länge. Vi har en lobby som i 25 år nu inte velat röra sig en centimeter. 35 procent är fullständigt oacceptabelt, fnös Luxemburgs miljöminister Claude Turmes.

Men Mattias Bergman, vd för branschorganisationen Bil Sweden är nöjd med kompromissen.

– Det är fortfarande en högre nivå än vad vi hade velat. 35 procent kommer att bli utmanande men fordonsindustrin kommer att jobba för det, säger han.

Natten till onsdagen mynnade förhandlingarna mellan EU:s miljöministrar ut i en kompromiss om 35 procent lägre koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon fram till år 2030 jämfört med 2021. Karolina Skog som hade pekat ut en halvering som en lämplig nivå, hade redan fått anpassa sig till EU-kollegernas gemensamma mål på 40 procent.

Detta är dock högre än vad aktörerna inom fordonsindustrin propagerat för.

– 30 procent är vad fordonsindustrin har sagt att vi klarar av, säger Bergman och pekar på att det krävs stora omställningar för att klara av sänkningen.

Att ta fram elbilar är en sak, men det måste det finnas infrastruktur i form av laddstolpar, ekonomiska styrmedel. Dessutom måste kunderna vara redo, säger han.

Enligt Mattias Bergman måste beslutet ses i ett större perspektiv där Sverige ligger i Europas framkant med omkring tio procent laddbara fordon. Bara Norge ligger före med 50 procent laddbara fordon, vilket beror på att laddbara fordon under lång tid varit momsfria i landet. Resten av EU har omkring en procent laddbara fordon.

Klockan 10 i dag inleds fortsatta förhandlingar kring utsläppskraven.